طرح طبقه بندی مشاغل کارکنان تا ۶ ماه دیگر اجرایی می‌شود

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: صبح  (سه شنبه ۱۰ بهمن ماه ۱۳۹۶) مدیران ارشد شرکتهای منطقه در راستای ساماندهی وضعیت نیروهای پیمانکار (ارکان ثالث) شاغل در شرکتهای پتروشیمی، در جلسه ای که به دعوت مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی و با حضور مدیرمنابع انسانی شرکت هلدینگ خلیج فارس، رئیس اداره کار منطقه و رئیس حراست ارشد منطقه برگزار گردید شرکت کرده و موضوعات مرتبط با نیروهای پیمانکار را مورد بررسی و تبادل نظر قرار دادند. در این راستا، مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی در رابطه با تصمیمات متخذه در جلسه گفت: علی رغم عدم الزام قانونی اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در منطقه ویژه توسط شرکتها، با توجه به گزارشهای ارائه شده توسط مدیران عامل و نمایندگان ایشان مبنی بر ضرورت و لزوم یکسان سازی قراردادهای متنوع نیروهای شاغل در منطقه، مقرر شد به منظور ساماندهی وضعیت این نیروها، کارگروهی متشکل از نمایندگان شرکتها و با محوریت اداره کار و خدمات اشتغال منطقه تشکیل و کارگروه مذکور با برنامه ریزی و اخذ مشاور ذیصلاح، حداکثر ظرف شش ماه، طرح طبقه بندی مشاغل را با لحاظ نمودن شرایط اقلیمی کار منطقه تدوین و برای کلیه شرکتهای منطقه اجرا نماید. سید امیدشهیدی نیا با اظهار امیدواری برای شفاف شدن هر چه سریع موضوعات مرتبط با نیروهای پیمانکاری منطقه، تاکید کرد: کارگروه مذکور تلاش خواهد کرد ضمن تسریع در روند بررسی و پیاده سازی طرح فوق، قراردادهای پیمانکاری منطقه را ساماندهی نماید و براین اساس، انتظار می رود تا زمان به نتیجه رسیدن طرح، کلیه گروههای ذینفع با احترام به قانون، تصمیمات متخذه را پیگیری و مورد توجه قرار دهند.