خوزستان و زلزله

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شوشتر لرزید؛  شدت زمین لرزه ۲.۷ در مقیاس ریشتر اعلام شده است.
روز گذشته نیز اهواز لرزیده بود.
مدیریت بحران از فعال شدن گسل‌های خوزستان خبر داده است.