انعقاد تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی شرکت تعمیرات با دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: تفاهم نامه همکاری علمی،آموزشی و پژوهشی بین شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منعقد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ، مدیر عامل شرکت نصب ، تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان در تشریح اهداف این تفاهم نامه گفت: با توجه به اهمیت همکاری و ارتباط صنعت و دانشگاه و به منظور بهره گیری از امکانات و توانمندیهای علمی ، تخصصی و تجهیزاتی مشترک، این تفاهم نامه بین شرکت تعمیرات و دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول منعقد شد.
“علی مکاری بهبهانی” ضمن ابراز خرسندی از حضور اساتید دانشگاه و ارتباط آنها با صنعت، خواستار استفاده از ظرفیت بالای علمی و تخصصی کارکنان شرکت تعمیرات در شناخت نیازهای پژوهشی و عملیاتی شدن نتایج آنها در صنعت شد..
در ادامه مدیر پژوهش و فناورهای نوین شرکت تعمیرات ، با تشریح عملکرد پژوهشی و تحقیقاتی شرکت به ارائه گزارشی از چگونگی انجام فرایند نیازسنجی پژوهشی و پروژه های در حال انجام شرکت پرداخت..
“محمدرضا سامی پور” اظهار امیدواری کرد تا با انعقاد این تفاهم نامه بتوانیم ضمن انتقال دانش و تجربیات عملی خود به دانشگاه از آخرین تئوریهای علمی در حل مشکلات صنعت استفاده کنیم.
در ادامه، پس از معرفی توانایی های پژوهشی و تحقیقاتی انجام شده در استان توسط رئیس دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول، تفاهم نامه همکاری علمی و پژوهشی بین مدیر عامل شرکت نصب،تعمیر و نگهداری نیروگاه های برق آبی خوزستان و رئیس دانشگاه جندی شاپور دزفول مبادله شد.

شایان ذکر است مدت اعتبار این تفاهم نامه ۵ سال و با توافق طرفین قابل تمدید است.