توصیه های هواشناسی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:

استان های ایلام و خوزستان:

باغبانی:

احتیاط در انجام عملیات محلول پاشی و سم پاشی در استان خوزستان و ایلام در روزهای پنجشنبه تا یکشنبه به دلیل وزش باد.

شستشوی پوشش گلخانه جهت استفاده بهتر از نور خورشید

جمع آوری مرکبات ریخته شده و رسیده باغات

– با توجه به نوسانات و تغییرات دمای هوا کلیه گلخانه داران استان در خصوص تنظیم دمای گلخانه ها رعایت موارد لازم را بکار برند

زراعی:

با توجه به کمبود بارش  در استان در مزارع گندم توزیع کود سرک و آبیاری تکمیلی انجام گردد

تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده انجام وعملیات کشت سایر محصولات نظیر گندم-باقلا-سیر پیاز انجام شود

با توجه به کمبود بارش  در استان در مزارع گندم توزیع کود سرک و آبیاری تکمیلی انجام گردد

در مزارع یونجه وشبدر در صورت چرای مستقیم یا برداشت مکانیزه  توزیع کود سرک و آیباری تکمیلی انجام گردد

توجه به احتمال ببه بالا بودن رطوبت هوا واحتمال شیوع بیماریهای قارچی در مزارع کاهو(سبزی-صیفی) وجود داشته ودر خصوص بازدید همکاران حفظ نباتات مساعدت گردد

در جمع اوری میوه ها رسیده  از سرشاخه های  مرکبات اقدام گردد

انجام تمهیدات لازم در مزارع پیش کار  با توزیع کود سرک و آبیاری مزارع

تسریع در برداشت مزارع ذرت باقی مانده در خوزستان و انجام عملیات کشت سایر محصولات نظیر گندم-باقلا-سیر پیاز

دام داری و مرغداری:

در مرغداری ها ضمن استفاده از بقیایای ذرت و سایر مکمل های غذایی در خصوص تنظیم دمای مرغداری ها اقدامات لازم انجام گردد.

کنترل و تنظیم دما و رطوبت و تهویه دامداری ها و مرغداری ها به خصوص به هنگام شب

زنبورداری:

درزگیری و ایزولاسیون کندوها وکوچک نمودن دریچه پرواز

بازسازی کندوها، ادغام کندوهای کم جمعیت، متراکم کردن قاب های داخل کندو

پرورش آبزیان:

انجام عملیات هوا دهی و تنظیم جیره غذایی در حوضچه های پرورش ماهی