هشدار عضو مجمع نمایندگان: آب خوزستان را به استان‌های دیگر می‌برند؛ امنیت خوزستان به معنای آرامش در کشور است

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: جواد کاظم نسب الباجی با اشاره به اینکه خوزستان درحال حاضر با مشکل بی آبی مواجه است، گفت: هفت کانون ریزگرد دراین استان فعال بوده و زمین های حاصل خیز خوزستان ازکمبود آب رنج می برد، بنابراین به طورطبیعی به مرور زمان این زمین ها به شوره زار شده و با کمترین نسیم ریزگردها به شهرهای خوزستان منتقل می شوند.

نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی، افزود: تامین منابع آب یکی ازعوامل مهم مهار ریزگردها بوده و تامین آب هورالعظیم و تالاب شادگان یکی دیگر از راهکارهای مورد نیاز است که تمامی این مسائل به تامین آب مورد نیاز وابسته است، اما متاسفانه دراین خصوص درحق مردم خوزستان اجحاف شده و رییس سازمان محیط زیست به جای انجام وظایف خود تاکید می کند درخوزستان آب مازاد وجود دارد.
وی تاکید کرد: اگر آب مازاد درخوزستان وجود دارد، چرا ازهمین آب برای مهارکانون های ریزگرد استفاده نمی شود، دولت با رویکرد غیرمسئولانه و سیاست فعلی دراین بخش موفق نخواهد بود و نمی تواند نسبت به مشکلات موجود پاسخگو باشد؛ متاسفانه آب مورد نیاز خوزستان پشت سدها نگه داری شده و به نقاط دیگر کشور منتقل می شود، این درحالی است که درگام اول به جای انتقال آب باید مشکلات خورستان را حل کرد.
عضو مجمع نمایندگان استان خوزستان، با بیان اینکه خوزستان استانی استراتژیک درحوزه نفت، گاز، پتروشیمی و بنادر است، گفت: خوزستان قلب اقتصادی کشوربوده و دولت به این نکته توجه کند که تامین امنیت و آرامش درخوزستان درتامین آرامش کشور نقش مستقیمی دارد، به طورحتم دولت باید درگذشته اقدامات لازم را درتامین آب مورد نیاز، مالچ پاشی و درختکاری انجام می داد؛ ضمن اینکه به بهانه استخراج نفت تالاب هورالعظیم را خشک نمی کرد؛ اما دستگاه هایی مانند سازمان محیط زیست، وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه در رفع مشکل کوتاهی می کنند.