وقتی ایران از خوزستان شدن هراس دارد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: معاون فنی سازمان حفاظت محیط زیست استان قم برای آنکه بحران استانش را نشان دهد گفته است: ۲۰۰ هزار هکتار پهنه نمکی دریاچه نمک درصورت تخصیص نیافتن حقابه ها و استفاده بی رویه از منابع آبی موجود، با انتشار گسترده گرد و غبار، قم را به خوزستانی دیگر تبدیل کند. اگر در این مساله کوتاهی شود، قم و شهرهای اطراف دریاچه از جمله تهران به خوزستانی دیگر تبدیل می شود.
در حالی برخی مسئولین شرایط خوزستان را عادی و غیربحرانی می‌دانند که بقیه نقاط کشور از خوزستان شدن هراس دارند و زنگ خطر خوزستان شدن به صدا در می‌آورند!