سواحل خطرناک خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مصطفی شبه روز پنجشنبه در دومین نشست ستاد هماهنگی ،ساماندهی و نظارت بر سواحل و تفرجگاه های استان خوزستان در سالن جلسات فرمانداری دزفول افزود:در سال ۹۱ تا ۹۲ تعداد ۱۵ فقره مرگ بر اثر غرق شدن در کانالهای آبیاری استان رخ داد ، در سال ۹۲ تا ۹۳ این آمار به ۱۸ نفر افزایش یافت ، در سال ۹۳ تا ۹۴ تعداد ۲۷ نفر رسید و در سال ۹۴ تا ۹۵ نیز تعداد ۲۲ نفر در کانالهای آبیاری کشاورزی جان خود را از دست دادند ضمن اینکه این آمار در سال ۹۵تا ۹۶ ۱۵ مورد بوده است.

وی افزود:اکثر این حوادث غرق شدگی به علت استفاده اهالی روستاها از جاده های غیر استاندارد و ناایمن حاشیه کانالهای آبیاری کشاورزی رخ داده است.
شبه ادامه داد:استان خوزستان دارای پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر ساحل رودخانه اصلی ، چهار هزار و ۳۵۰ هزار کیلومتر مسیل و رودخانه فرعی و دارای ۲۰ هزار کیلومتر مسیل،یکهزار و ۳۷ کیلومتر طول ساحل تالاب و ۳۰۰ کیلومتر ساحل دریا می باشد.
شبه با بیان اینکه ۳۲ هزار و ۳۲۸ کیلومتر ساحل در استان خوزستان وجود دارد افزود:پنج رودخانه استان خوزستان از ۳۶ شهر این استان عبور می کنند که طول رودخانه در مسیر شهرهای استان ۲۱۱ کیلومتر می باشد .
معاون سازمان آب و برق خوزستان مهمترین وظایف وزارت نیرو را مهار کردن سیلاب و ذخیره آب نیروگاه ها ، بررسی و مطالعه منابع آبی کشور ،استخراج و استفاده از آبهای زیرزمینی دانست و گفت:ایجاد هرگونه دخل و تصرف در رودخانه ها طبق قانون ممنوع است مگر با اجازه وزارت نیرو لذا هرگونه دخل و تصرف در حریم بستر نیازمند مجوز وزارت نیروست و با متخلفان برخورد می شود .
وی اظهار کرد:در طی سالهای ۹۰ تا ۹۵ تعداد غرق شدگان در آبهای استان خوزستان سیر نزولی داشته است که ۲۸٫۵ درصد این غرق ده ها مربوط به رودخانه ها بوده ۱۹٫۸ درصد در دریا ۱۵٫۲ درصد غرق شده ها مربوط به استخرها ،۹٫۳ درصد مربوط به کانال های آبیاری کشاورزی ، ۸٫۷ درصد مربوط دریاچه های مصنوعی و سدها ۳٫۵ درصد مربوط به دریاچه های طبیعی و ۱۱٫۹ درصد حوادث غرق شدگی در خوزستان در سایر آبها رخ داده است.
وی ادامه داد:از سال ۸۸ تاکنون یکهزار و ۳۴ نفر در استان خوزستان غرق شدند که بیشترین آمار مربوط به غرق شدن در رودخانه هاست.
معاون حفاظت و بهره برداری سازمان آب و برق خوزستان اظهار کرد:در دزفول ۵۵۰ فقره سازه دست کند (کت ) در ساحل رودخانه دز وجود دارد که بدون هیچ مجوز قانونی در بستر فعال رودخانه ساخته شده اند.
شبه افزود:در استان خوزستان ۵۰ هزار هکتار شبکه مدرن و نیمه مدرن آبیاری در پنج شرکت بهره برداری اداره می شوند و۱۳ سد انحرافی و تنظیمی در استان خوزستان وجود دارد.
وی گفت:به منظور جلوگیری از حوادث احتمالی بیش از ۱۸ هزار کیلومتر گاردریل در استان خوزستان نصب شده ،هفت هزار کیلومتر نیوجرسی ،۷۳۹ تابلو و هفت هزار و ۷۹ متر فنس کشی با اعتباری افزون بر ۵۰ میلیارد ریال احداث شده است و بر اساس آمار ، سالانه بیش از ۱۰ میلیارد ریال با انعقاد قرارداد بیمه برای حوادث در شبکه هزینه شده تا افراد فوت شده ناشی از غرق شدگی تحت پوشش خدمات بیمه قرار گیرند.