صرفه جویی یک میلیارد لیتر نفت کوره با جایگزینی گاز طبیعی در چهار نیروگاه برق خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: رئیس کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی خوزستان گفت: با جایگزینی گاز طبیعی در نیروگاه های برق استان، یک میلیارد لیتر در مصرف نفت کوره صرفه جویی شد.

داریا اخگر روز دوشنبه در نشست کارگروه پیشگیری از عرضه خارج از شبکه و مقابله با قاچاق فراورده های نفتی خوزستان در اهواز افزود: با جایگزین سوخت پاک به جای سوخت فسیلی در نیروگاههای برق رامین، بهبهان ،خرمشهرو آبادان سالانه در مصرف یک میلیارد لیتر نفت کوره صرفه جویی شد.
وی بیان کرد: علاوه بر صرفه جویی ریالی ناشی از جایگزینی گاز، رفع آلودگی محیط زیست از پیامد برنامه های بهینه سازی مصرف و جایگزینی سوخت پاک در نیروگاه های برق خوزستان بوده است.
مصرف غالب نیروگاه های تولید برق خوزستان گاز طبیعی است ولی با اوج گرفتن مصرف گاز خانگی در کشور ، نیروگاههای برق استان از نفت کوره به عنوان سوخت دوم استفاده می کردند.
در این نشست اجرای تفاهم نامه سه جانبه کنترل پایدار سوخت نیروگاهها و راستی آزمایی مصرف سوخت ادوات و ماشین آلات کشاورزی استان مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین رحیم حردانی اصل به عنوان دبیر کارگروه پیشگیری و مقابله با قاچاق و عرضه خارج از شبکه فرآورده های نفتی استان خوزستان داریا اخگر به عنوان رئیس این کارگروه معرفی شدند.
به گزارش ایرنا پیش تر دوستداران محیط زیست خواستار توقف مصرف نفت کوره در نیروگاه های برق خوزستان با هدف جلوگیری از آلودگی محیط زیست شده بودند.
نفت کوره از طریق پایانه صادرات نفتی بندر ماهشهر به خارج صادر می شود.
حجم زیادی از فراورده نفتی پالایشگاه نفت آبادان ، نفت کوره است که به وسیله لوله به پایانه صادراتی بندر ماهشهرانتقال می یابد.
هم اکنون مصرف نفت کوره در داخل کشور به دلیل آلودگی های زیست محیطی متوقف شده است.