پاسخ استاندار خوزستان به تعیین تکلیف فرماندار و شهردار بندرماهشهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: شریعتی گفت: شهردار بندرامام‌ حکمش صادر شد، در خصوص شهردار بندرماهشهر هم شخصی انتخاب شد که وقفه ای در صدور حکمش به وجود آمد که با رایزنی ها مشکل حل شد که پس از آن شورای شهر ماهشهر نسبت به گزینه خود منصرف شد و نفر دیگری را پیشنهاد داد که شخص پیشنهادی دوم‌ را هم در حال بررسی هستیم و این دست ما نبوده و شورای شهر خودش از مصوبه خود عدول کرده است. اگر نظرشان در خصوص شخص اول ثابت بود اکنون شهردار رسما شروع به کار می کرد.

در حال حاضر هم مراحل قانونی شهردار پیشنهادی در حال طی شدن است و اگر مشکلاتی نباشد حکم صادر می شود.
 فرماندار شهرستان نیز کار خود را انجام می دهند و گفته ایم آقای قمر کار خود را پیش ببرند.
 در خصوص شخصی که برای فرمانداری این شهرستان مطرح بود نیز یک سری مقررات اداری وجود داشت که  بسته به نظر وزیر محترم کشور تصمیمات اتخاذ می گردد‌.