آخرین خبرها از رگ سفید

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:

آبگیری استخر ذخیره آب برای پوشش عملیات مهار فوران آتش در چاه ۱۴۷ رگ سفید -۲ آغاز شد.

  مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران گفت : این استخر با ظرفیت ۱۳۰ هزار بشکه با وجود کوهستانی بودن موقعیت چاه و نیاز به احداث جاده های دسترسی در مدت یک هفته ساخته شد.
سپهرسپهری افزود : با آبگیری کامل این استخر پمپ های های پرفشار و شبکه چند راهه پاشش آب مستقر و فضای پیرامون چاه خنک و امکان نزدیک شدن مهارگران به دهانه چاه برای تخلیه باقیمانده دکل و تجهیزات سرچاهی فراهم خواهد شد.
وی ادامه داد : همچنین همزمان دو دکل برای حفاری دو حلقه چاه امدادی برای مهار فوران آتش چاه ۱۴۷ رگ سفید ۲ در حال انجام می باشد.
هفتم آبان امسال چاه شماره ۱۴۷ رگ سفید ۲ هنگام حفاری توس طدکل فتح ۹۵ شرکت ملی حفاری ایران دچار حریق شد و متاسفانه ۲ نفر از کارکنان این شرکت جان باختند.