معاون عمرانی وزیر کشور مطرح کرد: از درآمد شهرداری‌های خوزستان متأسفم

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:معاون عمرانی وزیر کشور از پیگیری تساوی سهم دولت و شهرداری‌ها از اعتبارات مالیات بر ارزش‌افزوده خبر داد و گفت: برای وضع درآمدی شهرداری‌های خوزستان متأسف شدم.

محمد علی افشانی شامگاه گذشته در همایش توسعه شهری و روستایی استان خوزستان در اهواز اظهار کرد: نهاد شورا به عنوان یک نهاد اجتماعی نوپا باید بسیار حائز اهمیت باشد و به عنوان وظیفه ملی و دینی برای تقویت آن تلاش کنیم.

وی افزود: اعضای شوراها نیز باید تلاش کنند که شورا تنها یک نهاد برای اخذ رأی و برگزاری انتخابات نباشد. باید بدانیم که شورا معادل هزینه هنگفت و سرشاری است که بشریت در طول تاریخ پرداخت کرد تا شوراها شکل بگیرد. میلیون ها انسان به اسارت رفتند تا به همه حکام تاریخ بفهمانند اداره امور کشور با خرد جمعی بهتر از خرد فردی است و اگر کسی در این مسیر حرکت نکند یعنی درک نادرستی از نقش شورا دارد. اعضای شورای شهر باید بدانند که تنها راه تقویت این نهاد، جلب اعتماد مردم است. همچنین تنها راه تقویت این نهاد ترجیح دادن منافع مردمی بر منافع جناحی و غیره است.

افشانی عنوان کرد: ما باید مبنای رفتار خود را جمعی و مبنای عمل را نیز اجرای قانون و تعامل برای احقاق حقوق مردم بدانیم. اگر قانون مبنای عمل باشد آن وقت شاهد ایجاد مشکلات نخواهیم بود و دیگر معضلات هم نمود پیدا نمی کند.

معاون عمرانی وزیر کشور خطاب به رؤسای شورای شهرهای استان خوزستان گفت: روی حل مشکلات مردم تنها زمانی می توان حساب کرد که مردم به شما اعتماد کنند. در تعاریف سرمایه سه بخش فیزیکی، انسانی و اجتماعی تعریف شده و مهمترین شاخص برای بخش اجتماعی اعتماد مردم است. مردم همیشه بهتر از ما می فهمند و قضاوت می کنند؛ تمام هرآنچه که ما به زبان بگوییم مردم که باور نمی کنند.

افشانی بیان کرد: برای استان زرخیز خوزستان و استانی که حیات کشور به آن وابسته است، متأسف شدم. تمام درآمدهای محقق شده شهرداری های این استان نصف درآمد محقق شده در شهرداری شیراز است و با این وضعیت خود شما باید بیشتر تلاش کنید تا درآمدزایی های خوبی برای خوزستان داشته باشید.

وی ادامه داد: در حال حاضر شاهد فروش ارزش های زیست محیطی شهر هستیم که به نوعی حراج و تاراج محسوب می شود.۷۷۰ میلیون دلار برای خط دو قطار شهری شیراز مصوبه گرفتیم و برای تحقق پروژه متروی شهری در اهواز باید ظرفیت های قانونی را خوب بشناسیم و بیشتر تلاش کنیم.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور گفت: باید برای درآمدزایی تلاش کنیم که یکی از راه‌های آن مالیات بر ارزش افزوده است که کاملا صحیح است و من به جد پیگیر تساوی سهم دولت و شهرداری‌ها از اعتبارات مالیات بر ارزش افزوده هستم و این موضوع را در مرحله اول در کمیسیون عمران پیش بردم که تا همین دو هفته اخیر نیز در این کمیسیون مطرح بود. اما معلوم نیست که این پیشنهاد وقتی به صحن برود، چه بر سر آن می‌آید.