توقف فعالیت “کارواش های” آلوده کننده محیط زیست

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:رئیس اداره حفاظت محیط زیست شادگان، گفت: محل و کارگاه شستشوی تانکرهای حامل مواد نفتی (مازوت) در شهرستان شادگان پس از بازدید و پایش کارشناسان اداره محیط زیست این شهرستان متوقف گردید و از آلودگی زیست محیطی جلوگیری به عمل آمد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از خوزستان، سید محمد حسن فقیه با اشاره به این موضوع اضافه نمود: در یکی از روستاهای اطراف شادگان در یک کارگاه عملیات شستشو و کارواش تانکرهای حمل مواد نفتی (مازوت) صورت می گرفت که بدلیل مغایرت با قوانین زیست محیطی از لحاظ مکان فعالیت و عدم مدیریت پساب و نارضایتی اهالی روستا و نیز پس از بازدید کارشناسان از محل، عملیات مذکور به عنوان یک فعالیت آلوده کننده تشخیص داده شد و از ادامه فعالیت آن جلوگیری به عمل آمد.

وی افزود: احداث هرگونه فعالیت بخصوص فعالیت های مرتبط با مواد نفتی و شیمیایی در صورت مغایرت با ضوابط زیست محیطی توقیف و با متخلفین حسب قوانین و مقررات برخورد خواهد شد.

استان خوزستان به دلیل مرکزیت توزیع مواد سوختی و ترانزیت بیشترین مکان های شست و شوی خودروهای سنگین و تانکری را در خود جای داده است.
این موضوع همواره باعث آلودگی های زیست محیطی و واکنش فعالین اجتماعی بوده است.