مدیران غیربومی در خوزستان پول پارو می کنند!

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir:بر اساس بررسی یک مرکز کاریابی خصوصی، مدیران ارشد غیربومی استان‌های نفتخیز بیشترین درآمد را در میان شاغلان کشور دارند.

به گزارش ایرنا، نتایج بررسی حقوق و دستمزد ویژه استان‌ها که توسط کاریابی ایران ‌تلنت انجام شده نشان می دهد اختلاف دریافتی بین شاغلان بومی و غیربومی در استان‌های غیرنفتی و استان‌های کم‌درآمد، کمتر است.

**استان های نفتی
دریافتی شاغلان بومی در استان های نفتی کشور در رده کارشناسی ۲۱ میلیون ریال، رده مدیریت میانی و سرپرستی ۲۷ میلیون ریال و رده مدیریت ارشد ۴۱ میلیون ریال است.
همچنین دریافتی شاغلان غیربومی در استان های یاد شده در دوره کارشناسی ۲۷میلیون ریال، رده مدیریت میانی و سرپرستی ۴۰ میلیون ریال و رده مدیریت ارشد ۵۶ میلیون ریال است.
خوزستان، بوشهر، فارس، هرمزگان، ایلام و کهگیلویه و بویراحمد استان‌های نفتخیز به شمار می روند.

**استان های با درآمد کمتر
متوسط دریافتی شاغلان بومی در استان‌های با درآمد کمتر نشان می دهد در رده کارشناسی ۱۷میلیون ریال، رده مدیریت میانی و سرپرستی ۲۲ میلیون ریال و رده مدیریت ارشد ۳۱ میلیون ریال است.
همچنین متوسط دریافتی شاغلان غیر بومی در استان‌های با درآمد کمتر در رده کارشناسی ۱۸ میلیون ریال و رده مدیریت میانی و سرپرستی ۲۵ میلیون ریال برآورد می شود.
گیلان، مازندران، گلستان، خراسان رضوی، همدان، قم، سمنان، آذربایجان غربی، زنجان، یزد و البرز استان‌های با درآمد کمتر به شمار می روند.
این گزارش بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده از بیش از ۱۰۰ هزار نیروی کار شاغل در سرتاسر کشور به دست آمده است.