تشریح برنامه های زیست محیطی شرکت فولاد اکسین خوزستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با توجه به رسالت مهم واحد ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت فولاد اکسین خوزستان و با توجه به اینکه واحد hse این شرکت اخیراً دو بار به عنوان واحد نمونه در استان خوزستان برگزیده شد با مدیریت این واحد ( مهندس ثابتی) مصاحبه ای انجام دادیم.

با توجه به رسالت مهم واحد سلامت ،ایمنی و محیط زیست شرکت فولاد اکسین خوزستان و با توجه به اینکه واحد hse این شرکت اخیراً دو بار به عنوان واحد نمونه در استان خوزستان برگزیده شد با مدیریت این واحد ( مهندس کریم ثابتی) مصاحبه ای انجام دادیم. به گزارش روابط عمومی شرکت فولاد اکسین خوزستان مهندس ثابتی مدیر واحد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست ( hse) شرکت فولاد اکسین خوزستان در ابتدا به شرح مجموعه فعالیت های این واحد پرداخت و گفت : در این مجموعه و در هر حوزه، کارها طبق ماموریت ها  و وظایف صورت می گیرد . قسمت های زیر مجموعه شامل ۵ بخش به شرح زیر است :بهداشت حرفه ای که در این بخش بحث معاینات طب کار واندازه گیری عوامل زیان آور محیط کار هست که بر اساس الزامات قانونی که دارد حداقل سالی یک بار اندازه گیری ها را انجام می شود و بعد از آن تجزیه تحلیل ها را انجام داده  و در صورت عدم انطباق رفع و پروژه های بهبود تعریف می شود.در قسمتی دیگر که ایمنی می باشد بحث دستورالعمل ها و روش های انجام کار و انجام گشتها هست که همه ساله ضمن انجام بازنگریها با کیفیت بهتر ارائه می شود.همچنین فرایند بررسی رویداد  و پایش شاخصهای  شدت حوادث و تکرار حوادث در مقوله ایمنی وجود دارد که شرکت فولاد اکسین در وضعیت بسیار خوبی قرار دارد و باید این خبر را بدهم که از آذر ماه سال گذشته تا کنون شدت حادثه ما صفر است.در حوزه محیط زیست هم ما بر اساس مکانیزم استانداردایزو ۱۴۰۰۱ کار می کنیم و بحث اندازه گیری آلاینده ها هست که سالی ۴ بار انجام می دهیم.و همچنین مدیریت پسماند و مدیریت آب و فاضلاب است که در ادامه به مباحث زیست محیطی بیشتر اشاره خواهم کرد.حوزه های  دیگر کاری ما فوریت های پزشکی و آتش نشانی است که در مجموعه فوریت های پزشکی اعزام و درمان مصدومین ، بیماران و حادثه دیدگان صورت میگیرد و در آتش نشانی بحث کنترل عملیات و پیشگیری از آتش سوزیها است که الحمدالله رکوردهای خوبی در کاهش آتش سوزی ها داشته ایم.مهندس ثابتی در ادامه در خصوص مبحث محیط زیست به توضیحات بیشتر پرداخت و گفت : پرسنل شاغل در قسمت محیط زیست این شرکت در راس ساختارها، فرایندها و زیرفرایندهای زیست محیطی قرار دارند. راهبری مکانیسمها در راستای طرح در تیم ها، کارگروها و کمیته ها متشکل از پرسنل مربوطه در قالب امور تحقیقاتی، میدانی و عملیاتی برقرار می باشد.از قبیل ساختارسازی مدیریت پسماندها. ما در واقع همه ساله اهدافمان براساس منطق هدفگذاری برای سال آینده، برنامه ریزی می کنیم .مطابق با اصل خوداظهاری در پایش سالی ۴ بار پایش آلاینده ها را در این شرکت انجام می دهیم و شکر خدا در تمام شاخص های محیط زیست هیچ آلاینده ای نداریم و تمام شاخص ها در حد نرمال و استاندارد هستند.و چنانچه در این اندازه گیری ها مواردی بالا یا پایین بشود برای آنها  جلسه و پروژه های بهبود تشکیل می دهیم.به عنوان مثال برای یک بار نشت روغن، پس از بررسی و امکانسجی لازم، دستگاهی بکار بردیم   که به طور کامل از نشتی جلوگیری کرد. شناسایی و تجزیه تحلیل جنبه های زیست محیطی نیز از دیگر اقدامات محیط زیست شرکت فولاد اکسین خوزستان است.
مدیر واحد hse    شرکت در ادامه افزود : از دیگر برنامه های زیست محیطی این شرکت توانمند سازی آزمایشگاه کنترل کیفیت فولاد اکسین خوزستان و انجام آنالیزهای داخلی جهت مدیریت آلایندگی های احتمالی در چشمه تولید می باشد و همچنین توسعه و نگهداری فضای سبز شرکت فولاد اکسین خوزستان ( طرح ۵۵ هکتاری فراتر از الزامات سازمان حفاظت محیط زیست ) و ایجاد ۱۶ هکتار تا پایان سال ۱۳۹۴ حسب ماده ۱۹ قانون جلوگیری از نجوه آلودگی هوا می باشد.
جاری سازی مانورهای زیست محیطی و برگزاری سمینارها از دیگر برنامه های این واحد می باشد.مهندس ثابتی همچنین از انتخاب شرکت فولاد اکسین به عنوان واحد نمونه ارائه دهنده برتر در نمایشگاه صنعت پاک و محیط زیست استان در سال ۹۴ و همچنین واحد نمونه حوزه بهداشت ، ایمنی ، محیط زیست و انرژی (hse) در همایش ملی صنعت و معدن خوزستان در تیر ۹۶ خبر داد.