اذعان معاون سیاسی استانداری خوزستان به نارضایتی مردم استان

 عصر جنوب – asrejonoob.ir: معاون سیاسی و اجتماعی استانداری خوزستان گفت: در استانداری ‌خوزستان چهار  راهبرد و استراتژی برای حل مشکلات موجود در جامعه به کار گرفته شده است که افزایش سطح رضایت اجتماعی یکی از این برنامه های مدنظر می باشد که به جامعه پزشکی و پرستاران مرتبط است و امیدواریم با اتخاذ تصمیمات مناسب در این زمینه شاهد بهبود وضعیت پرستاران در سطح استان باشیم.
به گزارش شوشان ، حسین زاده تصریح کرد: بر اساس تحقیقات به عمل آمده متأسفانه میانگین رضایت اجتماعی در سطح استان خوزستان تا حدودی از سطح کشوری پایین تر است، به عبارتی میزان اثر بخشی طرح ها و اقدامات انجام شده در سطح استان خوزستان تا حدودی پایین است که همین امر باعث کاهش سطح رضایت اجتماعی در استان می شود.
حسین زاده اظهار کرد: بنابراین یکی از راهبردهای مهم مدنظر، افزایش سطح اجتماعی است که امیدواریم در همین راستا نیز با انجام برنامه ریزی هایی مناسب، سبب ارتقاء این شاخص شده، البته باید در نظر داشت که میزان رضایت مندی در ارتباط با جامعه پزشکی و پرستاری با مردم، دو جانبه می باشد که این موضوع برای ما نیز اهمیت دارد.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری اذعان کرد: به همین منظور از نخبگان از حوزه های مختلف دعوت کردیم تا در این زمینه ما را یاری کنند، یکی از موارد مطرح در خصوص پایین بودن رضایت اجتماعی در همفکری ها و اتاق فکری که در این زمینه تشکیل شد عدم تخصیص بودجه بود، این درحالی است استان خوزستان در تخصیص بودجه میزان قابل توجهی را دریافت می کند و در این زمینه جزو ۵ استان اول بوده است بنابراین به نظر می رسد این عدم اثر بخشی که به دنبال آن عدم رضایت مندی را به دنبال دارد، به اعتبارات و بودجه مرتبط نیست.
معاون سیاسی و اجتماعی استانداری در پایان گفت: امیدواریم با تشکیل این اتاق فکر و بررسی عمیق سایر علل، زمینه ای فراهم شود تا با توجه به اقدامات انجام شده در جامعه، سطح رضایت اجتماعی افزایش پیدا کند و مطمئناً شناخت دقیق مشکل به رفع این مسئله کمک می کند و به تبع آن سطح رضایت اجتماعی در کارکنان خدوم دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز  و قشر پرستاران افزایش پیدا کند.
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.