ادامه پیک دوم سالک در خوزستان / نخاله های ساختمانی از مهمترین عوامل

 عصر جنوب – asrejonoob.ir: مدیرگروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به ابتلای بیش از ۶۵۰ نفر به بیماری سالک در استان از اوایل سال جاری تاکنون گفت: اکنون در پیک دوم این بیماری قرار داریم که تا اسفندماه بطول می‌ انجامد.

همایون امیری  با بیان این‌که بیماری سالک هنوز در استان به اپیدمی تبدیل نشده است، اظهار کرد: زمانی یک بیماری در منطقه‌ای به اپیدمی تبدیل می‌شود که تعداد افراد مبتلا، به بیماری بیش از حد مجاز و خارج از کنترل افزایش یابد.
وی تصریح کرد: پیک اول بیماری سالک در ماه‌های اردیبهشت و خرداد و پیک دوم در اواخر پاییز و اوایل زمستان قرار دارد با این وجود پیش‌بینی می‌کنیم امسال پیک دوم تا اسفندماه ادامه یابد.
مدیرگروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان افزود: هر مرحله از پیک بیماری سالک با جمعیت ناقل بیماری یعنی پشه خاکی ارتباط دارد، یعنی با افزایش جمعیت پشه‌های خاکی میزان گزش افراد توسط این پشه‌ها نیز افزایش می‌یابد و اینموضوع دو ماه بعد بروز می‌کند و خود را نشان می‌دهد ، برای مثال افزایش جمعیت پشه‌های خاکی در اسفندماه و فروردین‌ ماه به صورت افزایش میزان ابتلا به سالک در ماه‌هایاردیبهشت و خرداد خود را نشان می‌دهد
امیری در خصوص علل رتبه دوم خوزستان در شیوع سالک در سطح کشور تصریح کرد: شیوع و افزایش ابتلا به بیماری سالک به صورت چرخشی از یک منطقه به منطقه دیگر انتقال می‌یابد ، بنابراین وضعیت کنونی افزایش ابتلا به بیماری سالک در خوزستان دردرازمدت استمرار نخواهد یافت وعوامل مختلفی موجب افزایش ابتلا به سالک می‌شوند که عمده‌ترین آن تغییرات اقلیمی و افزایش نخاله‌های ساختمانی است.
وی ادامه داد: تغییرات اقلیمی چند سال گذشته در خوزستان منجر به افزایش جمعیت پشه‌های خاکی و به تبع آن، افزایش ابتلا به بیماری سالک شده است و از سوی دیگر به علت انباشت نخاله‌های ساختمانی در حاشیه شهرها میزان ابتلا به سالک در این مناطق بیشتر است
مدیر گروه بیماری‌های واگیر مرکز بهداشت خوزستان با تاکید بر لزوم دفع صحیح زباله‌ها و جلوگیری از انباشت نخاله‌های ساختمانی در مناطق مسکونی، بیان کرد:جداسازی محل زندگی دام از محل زندگی انسان در روستاها، دفع صحیح زباله، استفاده ازتوری برای پنجره‌ها در منازل
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.