کارگران شهرداری حر در اعتصاب

اعتصاب کارگران شهرداری حر به دلیل پرداخت نشدن حقوق معوقه همچنان ادامه دارد. در این بین ، جمعی از شهروندان به نشانه اعتراض به عملکرد شهردار و حمایت از اعتصاب کارگران ، زباله ها را در ورودی ساختمان شهرداری حر قرار دادند.
۴۴۴۷۱_۸۷۷
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.