حکم حسین زاده برای معاونت استانداری به زودی ابلاغ می شود؟

عصر جنوب- دکتر حسین زاده که قرار است معاون سیاسی و اجتماعی استاندار شود، برای آخرین گفت و گوها به تهران رفته تا در روزهای آینده تکلیف این پست مهم استان روشن شود. ظاهرا دلیل تامل و تردید حسین زاده برای قبول معاونت این است که او نمی خواهد یک ماشین امضا باشد و اعتقاد به داشتن اختیارات و قدرت تصمیم گیری دارد.‌ او که تجربه کار در استانداری را دارد این بار مصمم است اگر قرار باشد مسئولیت بپذیرد، مقتدرانه در جایگاهی که برایش حکم صادر می شود قرار گیرد.