غیبت سیاحی معاون عمرانی استانداری و حمایت نمایندگان!

عصر جنوب – asrejonoob.ir: آخرین خبرها از وضعیت معاون عمرانی استانداری خوزستان حاکی از آن است که سیاحی پس از دو بار استعفا ، به مرخصی رفته و هنوز به خوزستان برنگشته است. همچنین شنیده می شود تعدادی از نمایندگان خوزستان با حمایت از سیاحی ، قصد دارند مانع رفتن او از معاونت عمرانی استانداری شوند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.