مسابقات مچ اندازی خوزستان برگزار شد + عکس و نتایج

عصر جنوب – asrejonoob.ir: مسابقات مچ اندازی قهرمانی باشگاه های استان خوزستان انتخابی مسابقات کشوری به میزبانی اهواز برگزار شد
این مسابقات در دو کلاس راست دست و چپ دست با حضور تیم های هندیجان ، آغاجاری ، باغملک ،امیدیه ، شوشتر ، سوسنگرد ، مسجدسلیمان ، اهواز ، بهبهان ، شوش ، ایذه برگزار شد.
۳۳۸۶۴_۲۵۸
نتایج مسابقات به شرح زیر می باشد:
کلاس راست دست :
باشگاه رضا از آغاجاری مقام اول با ۵۴ امتیاز
باشگاه پارسه امیدیه مقام دوم با ۴۸ امتیاز
باشگاه هیربد مسجد سلیمان با ۴۱ امتیاز مقام سوم
کلاس چپ دست :
 باشگاه پارسه امیدیه  با ۶۱ امتیاز مقام اول
 باشگاه رضا آغاجاری با ۵۸ امتیاز مقام دوم
باشگاه هیربد مسجدسلیمان با ۴۹ امتیاز مقام سوم
همچنین ضیاالدین شجاعی در دو کلاس راست دست و چپ دست بعنوان قهرمان قهرمانان دست پیدا کرد.
۳۳۸۶۶_۱۵۵
مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.