فرصت ها مانند ابر بهار زود می گذرند/ علی رضا شریفی

عصر جنوب – asrejonoob.ir: نقد؛ یافتن و نشان دادن است تا اگر کسی خواست، راهش را بیابد و اگر نخواست عذری نداشته باشد.  و در اصطلاح، وارسی وبررسی نوشتار، گفتار یا رفتاری برای شناسایی و شناساندن زیبایی و زشتی، بایستگی و نبایستگی، بودها و نبودها و درستی و نادرستی آنها است.  هدف اصلی یک منتقد از نقد همان هدفی است که یک پزشک در معاینه بیمار دنبال می کند.
واما آیا اکنون در چنین شرایطی قرار گرفته و یا واقع شده ایم؟
در تلاطم روزهایی که هوای سیاسی استان زرخیزمان خوزستان در کشاکش رقابت ها برای نشستن بر صندلی استانداری بطور طبیعی غبار آلود بود، بسیار کسانی بودند بر این باور که کاهش چالش ها و تنگناهای خوزستان پهناور و گستره افق های هرچه روشن تر از پیشرفت و توسعه ی فراگیر و پایدار، نیازمند حضور مردی است که جدای از شایستگی ها و توانایی های مدیریتی با وجود صحه و تأکید بر اهمیتش ، شبهه ای در اصلاح طلب بودنش نیست و از تفکر اعتدالی و به ویژه نجابت اخلاقی برخوردار می باشد ، مهمترین و شاید یگانه دلیلی بود که با تکیه بر آن ،حمایت از دکتر شریعتی  را  یک وظیفه وضرورت می دانستند .
بنده خود این نگاه را مشرف بر سایر سطوح انتظار نشانده بودم و در این راه نه تنها درنگی که از هیچ تلاشی برای حصول به این نظر و به ثمر نشستن این رویکرد دریغ نکرده و بسیاری از دلسوزان اما بسیار بیشتر از من همه ی مساعی خود را بکار بستند ؛ تا روزی که از پی فراز و فرودهای  بسیار و با همکاری و حمایت های مجموعه ای از کسان در سطوح مختلف شهرستانی و استانی و ملی و  بیش و پیش از همه با الطاف الهی ، جناب دکتر غلامرضاشریعتی سکاندار استانداری خوزستان شد که البته شخصیت وزین ایشان و تأیید مؤکدشان از سوی چند شخصیت ملی را در پیمودن این طریق  را نباید نادیده پنداشت .
از نخستین روز استانداری جناب شریعتی بسیاری دوستان  با خود و خدای خود عهد کردند در قبال همراهی و همقدمی خود با  او که بی منت بود و بی توقع ، برای  منافع شخصی خود و کسان خود و حتی گروه و جریان صاحب وزن و اعتبار خود  ، حق سهم خواهی  قایل نشوند و تنها تکلیف مؤکد را تقدیم چالش ها ، عوامل موجده  مشکلات استان و راهکارها و پیشنهادهای رفع و حداقل کاستن آنها را برخویش دانستند و می دانند .
به صراحت و به صداقت بر این باور بوده و هستند هرگونه سهم خواهی و اعمال فشار بر استاندار اگر از ناحیه دوستان باشد که با اخلاق دوستی راست نمی آید و اگر از جانب دیگران و به دور از رعایت اصل شایسته سالاری باشد، از سوی هر شخص و مقام و نهادی هم که باشد، مخالف مصالح و منافع استان است .
اگر ازاستاندار در جایگاه  عالی ترین مقام اجرایی  فرصت لازمه تدبیر مناسب و کارآمد برای بررسی گزینه های مناسب در راستای عزل و نصب ها و تحول مدیریتی را سلب و بر استقلال و اختیارات قانونی او احترام نگذاریم، مرتکب خیانت بزرگی به مصالح و منافع استان شده ایم.
بی شک استاندار محترم دولت تدبیر و امید نیز به فراست مستحضر است که با بهره گیری فراجناحی از مشاوران آگاه و امین و نیز تعامل با شخصیت ها و صاحب نظران مستقل و  طیف های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی و مسوولان و مراجع ذیربط در قوای دیگر البته اگر به این مهم و امر لازم برسد ، زمینه های انتخاب ها و انتصاب های هرچه درست تر و به دور از رابطه سالاری و باند سالاری بر مبنای اصل شایسته سالاری را تسهیل و تسریع کند.
در چنین شرایطی و در حالی که نقد پذیری از اهم ضرورت ها و ویژگی های یک استاندار باید باشد، در نقد جناب آقای استاندار و مخالفت خوانی با او نباید عجله کرد. نباید آهنگ های ناکوک را ساز کرد و با وی ناسازگاری نمود .

نقد یک ضرورت است . حیات مدیرت یک مجموعه در اندازه های خرد و کلان منوط است به پذیرش نقد ، آن هم نقدی بدون پیش شرط و پسا عاقبت ، و مماتش در  ناخرسندی و عدم پذیرش نقد  است .
اما به گاه خود و به جای خود ، آنگونه که آموخته ایم هر سخن جائی و هر نکته مکانی دارد .
بنده نیز اجازه می خواهم معروض دارم که  به صداقت و صراحت ، پنهان نمی کنم آنگونه که همه فرهیختگان و نخبگان و کسانی که دل در گرو توفیق و توسعه ی متوازن در این خطه دارند ، آن گاه و آن جایی که استاندار عزیز جناب دکتر شریعتی  قدمی به تعمد!
از جاده تدبیر و عقلانیت و اعتدال و شایسته سالاری که همانا غایت اصلاح طلبی را در پی دارد ، بیرون نهد و امید دولت تدبیر و امید را کم بها و کم رنگ بنمایاند و خدای ناکرده بر باد دهد، از نخستین و جدی ترین منتقدانش همان دلسوزان و یاران و همراهانش خواهند بود که برای آمدنش منتظر لطف خداوند و با آمدنش شکر گزارش بودند ، خواهند بود.
اما کیاست و تدبیر حکم می کند که در ابن بازه ی زمانی محدود که به قول معروف نه به باره و نه به دار ! چنانچه باشد !!
برخی کژتابی های ناآگاهانه تعدادی از دوستان و نیز برخی بد اخلاقی های عالمانه و عامدانه ی بعضی از اشخاص علیه استاندار گرامی خوزستان  را دور از اخلاق و عقلانیت سیاسی و ناسازگار با مصالح و منافع استان می دانیم و امیدواریم این بیان و ادبیات خدای ناکرده تصور تحدید در منش دموکراتیک و ضرورت باز بودن فضای گفتگو و نقد را بوجود نیاورد و ایجاد نکند .
بر همه کسانی که دل در گرو مصالح و منافع استان دارند و سودای پیشرفت و توسعه ی روزافزون خوزستان پهناور و ثروتمند را در سر می پرورانند، انتظار می رود با بردباری و اعتماد به استاندار دولت تدبیر و امید در استانمان و درک محدودیت ها و مشکلات و فشارهای موجود و پیش روی استاندار ،  فضای همدلی و همراهی با استاندار محبوب خوزستان  را تقویت و تسهیل کرده و فرصت لازم و کافی را  برای تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های هرچه درست تر و کارآمدتر استاندار فراهم سازند و اجازه داده شود ایشان با فراغ بال مدیران خود را در سطوح مختلف ، توانمندی ها و برخورداری ها ، ناکارآمدی ها و چالش ها را از راه و روش های مختلف احصاء نماید و شرایطی فراهم نشود که ایشان از فراغت بال برای گرفتن تصمیم بهتر برخوردار نباشند و یا اینکه ناخواسته به چالش ها و بحران های انحرافی بپردازند که این شیوه می تواند لطمه ای جبران ناپذیر در مسیر توسعه ی استانمان باشد .
بر استاندار محترم خوزستان نیز نباید پوشیده باشد که در این راه باید از مشاوران آگاه و امین و خوشنام و برخوردار از مقبولیت نسبی ، البته در همه ی حوزه ها  بهره مند شود و با دسته بندی و تصمیم ها و اقدامات مطلوب هرچه درست تر در تحولات مدیریت اجرایی استان، زمینه ساز تداوم و افزایش اعتماد و حمایت و همراهی همه ی دوستداران مصالح و منافع استان و مردم خوزستان و به ویژه دوستان دلسوز و امین و امتحان پس داده خود در ادامه راه شود ، با علم به ابنکه فرصت برای ایجاد این همدلی و همراهی که مقدمه ی تداوم این مدیریت در دوره ی بعدی است محدود بنظر می رسد و شتابی دو چندان را می طلبد .
در این شرایط همه ، خصوصأ دوستارانش ، آن که دلشان برای موفقیت ایشان می تپد ، آنان که توسعه ی استان ، منزلت مردم استان ، عدالت و رفاه برای مردم استان ، دوری از هر تبعیض و بی عدالتی در هر اندازه و به هر شکل برای همه ی مردم در سراسر استان رامی خواهند فی الواقع حصول این مطالبات را  منوط به  موفقیت استاندار عزیز می دانند .
همه ی یاران به صداقت و به صراحت می گویند  برای همراهی و هم قدمی با شما پستی نمی خواهند و در کنار این نخواستن هر نیروئی را که شما مورد ارزیابی قراردهی و به همراهی دعوت بفرمایید تا آن زمان که بر خط و مرام شما که همانا مرام اصلاح طلبی در بستر دولت کریمه ی تدبیر و امید است مورد پشتیبانی و حمایت است و همچنان و با قدرت از شما حمایت خواهد شد  تا بر سودجویان نامشروع دانسته آید ، بی منت و توقع نیز می توان همراه بود.
اما از شما نیز انتظار می رود با تمام توان و تدبیر ،  راه مشورت با مشاوران آگاه و امین و تقویت و تحقق اصل شایسته سالاری برای استفاده از فرصت های موجود و ضرورت تحقق گردش نخبگان برای ایجاد فرصت های جدید را جدی گرفته ، راه تداوم و تقویت  برخورداری خود از پشتوانه اعتماد و همراهی همراهان خود درهمفکری و همدلی و همکاری برای پیشرفت و توسعه ی هرچه بیشتر استان عزیز خوزستان  را تسهیل و تسریع کنید.
جناب استاندار ، طبیعی است عصر رقابت برای گزینش استاندار که عصری پر هیجان و ملتهب بود سپری شده است .
بی شک سعه ی صدر شما که زبانزد همه ی طیف ها و مرام های اخلاقی و سیاسی استان است می دانند که شما با آغوش باز پذیرنده ی هر رهنمود و راهکاری که برای توسعه ی استان مطرح شود می باشید و استقبال می فرمائید ،
و از آن سوی از دوستانمان هم که دل در گرو آمدن شخصیت و بزرگوار دیگری برای آمدن در رأس مدیریت استان بودند انتظار و توقع داریم با هم افزائی و هم گرائی داشته هامان را بر هم بیفزائیم و استاندار استانمان را یاری رسانیم .
این مساعدت نه در معرفی نیرو خود را می نمایاند و نه در تخریب نیرو که البته امری است قبیح  ، اینکه خدای ناکرده از ذوق زدگی که فضای آزاد مجازی برایمان فراهم کرده استفاده کنیم و حرمت شخصیت های وزین ، صالح ، متدین ، مجرب ، دارای مقبولیت ، پاکدست و مورد احترام همه دلسوزان را به باد بی حرمتی قرار دهیم ، آن هم حسب شایعه ای که شنیده شده ایشان بناست برای احراز سمتی یا مسؤلیتی دعوت شود که بعد به ثبوت برسد اساس خبر مخدوش و ناراست بوده است امری است ناصواب و حتمأ فاقد هر گونه ثواب و شاید مشمول عقاب .
اینک زمانه ی دقت نظر است و صداقت ، همراه با رعایت عدالت•
امروز هنگامه ی آن است که به استاندار محترم در حوزه هائی که استانمان با چالش مواجه است ، پیشنهاد و راهکار و برنامه تقدیم نمائیم و اینگونه هم نباشد که متوقع باشیم آنچه ما می گوئیم صحیح و قابل اجراست .
ما وظیفه داریمنظر و برنامه ی کارشناسی خود را تقدیم کنیم ، در ادامه تصمیم با استاندار ، دکتر شریعتی است .
بیائیم در حوزه ی آب ،  ریزگردها  ،  بیکاری ، چکونگی ایجاد گارگاههای زود بازده برای اشتغال بیکاران ، راههای توسعه و تعمیق و حفظ امنیت پایدار ، بهداشت و درمان ، گردشگری ، محیط زیست ، راههای ارتباطی اعم از جاده ای و ریلی و هوائی و دریایی ، مشکلات حوزه های آموزش و پرورش و آموزش عالی ، بخش هنر و فرهنگی و کتاب و…، چگونگی اعمال واجرای پذیرش نیروهای بومی در کارخانه ها و سایر بخش های جذب نیرو ،مسائل شهرداری و شوراها ، تبادل کالا باهمسایگان از طریف مرزها ، مسائل شیلات و صید و صیادی  و مطالب مرتبط با آنها و بسیاری مطالب دیگر را به صورت فردی و البته بهتر است در قالب تشکل ها بطور منسجم در اختیار دکتر شریعتی قرار دهیم .
ما مدعی هستیم از ۲۷ تشکل در استان برخورداریم .
این تشکل ها کدامیک طی مدتی که جناب دکتر شریعتی به عنوان استاندار فعالیت خود را شروع فرمودند تشکیل جلسله داده اند با همین عنوان و موضوع و دستور کار که کمیته های کاربردی تشکیل دهند و در موردمواردی که در بالا آورده شد و چالش های استان ما هستند که البته موارد دیگری را به آنها می توان افزود بحث و بررسی  فرموده اند و به نتیجه ای علمی و کاربردی و قابل پیگیری رسیده اند ؟
لذا ضروری است وظیفه ی تشکل ها اینگونه تعریف و عملیاتی شوند ، نه اینکه با استاندار ملاقات کنیم و بعد از دقایقی احوالپرسی و معرفی یکدیگر ، کاری تکراری و کلیشه ای و بی اثر ، صرفأ برای چندمین بار بگوئیم استان ما این همه دارائی دارد و این مشکلات را دارد بدون اینکه به ارائه ی راهکارهای علمی و سازنده جهت برون رفت از این مشکلات پرداخته شود .
مضافأ اینکه این همه تشکل ها که خود از بسیاری نخبگان در حوزه های فرهنگی ، سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و ….. ، استان ما دارای ده ها سازمان مردم نهاد NGO (سمن ها) هستند که حقیقتأمی توان از این ظرفیت بهره ی فراوان برد .
لذا خوب است همه ی افراد ، تشکل ها ، سازمان های مردم نهاد با نگاه همگرائی و دوری از هر گونه شائبه ی واگرائی تلاش در جهت مساعدت به استاندار توانمند و محبوبمان نمائیم .
به جای نقد افراد و نهادها و اقشار به طرح و نقد برنامه ها بپردازیم تا هر چه زودتر دستمایه فعالیت به صورت یک مجموعه تقدیم استاندار شود .
سخن شما ، پیام شما ، هدیه ی شما در هنگام دیدار با استان نه سخن بر سر اشخاص و پست ها و مسؤلیت  ، که باید عنایت به برنامه ها و راههای رسیدن به توسعه ی متوازن و پایدار باشد .
اینکه در مقالات خود حوزه ای را فی المثل صنعت ، کشاورزی ، امنیت پایدار یا بهداشت و درمان و ……مورد نقد و بررسی موشکافانه همراه با دادن برنامه داشته باشیم کاری در جهت همراهی با استاندار که نتیجه اش خدمت به مردم است کرده ایم نه اینکه به یک شهروند و یا شغلی از مشاغل حمله ور شده و بر ناکاراآمدی آن در تصدی پست ها پای فشاریم !
اگر بگوئیم معلم نمی تواند فلان مسؤلیت را بعهده بگیرد از اساس بیراهه رفته ایم ، زیرا ضمن اهانت به شخصیتی که  ذی وجوه است چون معلم که توانائی خود را در عرصه ی عمل و در تصدی مسؤلیتهای مهم به اثبات رسانده ، شأن ارائه و طی طریق را تنزل بخشیده ایم  ، چراکه بناست در ارائه ی برنامه ها و نقد عملکردها کوشا باشیم و نه عزل و نصب ها ، و این موضوع از جمله  اختیاراتیست که قانون متوجه جناب استاندار نموده است و استاندار محترم نیز با لحاظ همه ی آیتم ها و پارامترهای مرتبط نیروهای همراه و همدل و همفکر را به همراهی می طلبد و امری است طبیعی که شخصیتی کارآمد و صاحب تدبیر همه ی نکات اعم از گستردگی جغرافیائی ، پراکندگی شغلی ، شرایط آب و هوائی ، تنوع قومی و رعایت توازن و تعادل در بکار گیری آنان ، میزان محبوبیت و قدرت ایجاد تعامل و همراهی را برای گزینش و پذیرش همراهان  خود در مدیریت لحاظ خواهد کرد.
در پایان توصیه ای از جانب امام علی (ع) تقدیم می شود که امیدوارم هم از جا نب فعالین مدنی ، اعم از تشکل ها و احزاب و سازمان های مردم نهاد و هم از سوی استاندار محترم جناب دکتر شریعتی مورد عنایت قراد گیرد و آن این است که :

الفُرصَهُ تَمُرُّ مَرَّ السَّحابِ، فانتَهِزُوا فُرَصَ الخَیرِ.
فرصت ها مانند ابر بهار زود می گذرند. فرصت های خوب را مغتنم بشمارید. نهج االبلاغه، حکمت ۲۱
بدیهی است بهترین و طلایی ترین فرصت در اختیار استان خوزستان قرار گرفته است ولی این فرصت بینهایت نیست و محدود می باشد.
این فرصت را با بیان تحلیل های خوب ، ارایه ی برنامه های پسندیده قدر بدانیم و آقای دکتر شریعتی استاندار محترم را با صرف دو فعل به فرموده ی معلم عزیز انقلاب دکتر علی شریعتی  همراهی کنیم :
۱-نداشتن ، تا نترسیم که با کمک به استاندار آن داشته ها را از دست دهیم .
۲-نخواستن  ،  در پی طلب چیزی نباشیم تا چنانچه به آن طلب شخصی دست نیافتیم از همراهی با استاندار محترم کوتاهی
کنیم.
باشد تا با همدلی و همراهی و وفاق برای آبادانی استان تلاش مجدانه داشته باشیم .
و با پرداختن به امور اصلی اصلاح امور را تسریع ببخشیم والبته از امور فرعی و جزئی عفلت نورزیم .
و به  این توصیه ی مؤکد پایبند و عامل به آن باشیم :
امام علی علیه السّلام فرمودند:
یستَدَلَّ عَلَی ادبارِ الدُّوَلِ بِاَربَعٍ: تَضییعِ الاُصولِ وَ التَّمَسُّکِ بِالفُرُوعِ وَ َتقدیمِ الاَراذِلِ وَ تَاخیرِ الاَفاضِلِ.
چهار چیز باعث شکست دولت ها می شود: ضایع کردن اصول (مسائل مهم) و سرگرم شدن به فروع (امور کم اهمیت) و و به کار گماردن آدم های پست و کنار گذاردن انسان های فاضل.
غرر الحکم، ص ۳۴۲

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.