اعطای اعتبارنامه به ۹ نماینده خوزستانی مجلس دانش آموزی کشور

عصر جنوب – asrejonoob.ir: اعتبارنامه هشتمین مجلس دانش آموزی کشور توسط مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان به ۹ نماینده خوزستانی این مجلس اعطا شد.
به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خوزستان،  مدیر کل آموزش و پرورش استان که در بین نمایندگان مجلس دانش آموزی سخن می گفت، نوجوانان فعال در عرصه اجتماعی را یک سرمایه دانست و افزود: سرمایه واقعی جامعه، شما دانش آموزان هستید.اگر امروز یک دانش آموز خوب و آگاه به مسایل روز داشته باشیم، فردا در تمام لایه های اجتماع انسانهایی آگاه خواهیم داشت و قطعا آسیب های اجتماعی و مشکلات در عرصه های مختلف فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی کاهش می  یابد.
محمد تقی زاده در ادامه افزود: اصلی ترین و اساسی ترین سرمایه  هر کشوری منابع انسانی آن است. درکشورهای پیشرفته مثل ژاپن، موفقیت های به دست آمده به خاطر استفاده بهینه از منابع انسانی است تا استفاده بیشتر از منابع مالی.
وی بیان کرد: ضامن موفقیت آینده هر شخص و ملتی شناخت عمیق از واژه هایی ساده مثل اعتماد، دوستی، وحدت، همدلی، هماهنگی ، اقدام، عمل و محبت است که متصل به منابع دینی، اعتقادی و فرهنگی باشد.و این مفاهیم به کمک شما نمایندگان در بین دانش آموزان نهادینه می شود.
تقی زاده اظهار کرد: یکی از کانون هایی که می تواند به خوبی به روی این واژه ها و تاثیر آنها کار کند، همین مجلس دانش آموزی است. مجلس عصاره یک ملت است، شما هم اکنون دارید نقش آینده خود را در قالبی کوچک تر ایفا می کنید.
وی در پایان گفت: شما به عنوان مشاورین مدیرکل در مناطق و نواحی خواهید بود. ریز بینی شما عزیزان قطعا به پیشرفت سطح آموزشی استان خوزستان کمک خواهد کرد و من آن را  غنیمتی گرانبها می دانم.