علیرضا شریفی خواستار شد: لزوم حمایت همه گروه ها و جریانات از انتصاب استاندار بومی و توانمند

عصر جنوب – asrejonoob.ir: مهندس علیرضا شریفی با انتشار یاداشتی، خواستار حمایت همه گروه ها، جریانات و فعالین استان خوزستان از انتصاب استاندار بومی و توانمند شد.

یک نسخه از این یادداشت  در اختیار پایگاه خبری عصر جنوب قرار گرفته است؛

بسم الله الرحمن الرحیم
“ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَّﻖِ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﻳَﺠْﻌَﻞْ ﻟَﻪُ
ﻣَﺨْﺮَﺟًﺎ ﻭَﻳَﺮْﺯُﻗْﻪُ ﻣِﻦْ ﺣَﻴْﺚُ ﻻ ﻳَﺤْﺘَﺴِﺐُ ﻭَﻣَﻦْ ﻳَﺘَﻮَﻛَّﻞْﻋَﻠَﻰ ﺍﻟﻠَّﻪِ ﻓَﻬُﻮَ ﺣَﺴْﺒُﻪُ ﺇِﻥَّ ﺍﻟﻠَّﻪَ ﺑَﺎﻟِﻎُ ﺃَﻣْﺮِﻩِ ﻗَﺪْ ﺟَﻌَﻞَ ﺍﻟﻠَّﻪُ ﻟِﻜُﻞِّ ﺷَﻲْﺀٍ ﻗَﺪْﺭًﺍ ؛”
‏*ﻫﺮﮐﺲ ﺗﻘﻮﺍﯼ ﺍﻟﻬﯽ ﭘﯿﺸﻪﮐﻨﺪ، ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺭﺍﻩ ﻧﺠﺎﺗﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﺍﻭﺭﺍ ﺍﺯ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮔﻤﺎﻥ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺭﻭﺯﯼ ﻣﯽﺩﻫﺪ، ﻭ ﻫﺮﮐﺲ
ﺑﺮ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻮﮐﻞ ﮐﻨﺪ ﮐﻔﺎﯾﺖ ﺍﻣﺮﺵ ﺭﺍ ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﯽﺭﺳﺎﻧﺪ، ﻭ ﺧﺪﺍﺑﺮﺍﯼ ﻫﺮ ﭼﯿﺰﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩﺍﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩﻩ
ﺍﺳﺖ.*
سلام علیکم
همه ی ما شاهدیم در چند روز گذشته نقل محافل مختلف  موضوع انتصاب استاندار خوزستان است.
این قصه هم در پی کناره گیری  ، استعفا ، عزل ، درخواست بازنشستگی و یا هر دلیل دیگری بود که برای آقای مقتدایی استاندار پیشین اتفاق افتاد و هر کسی که حداقل شناختی در باب مسایل ذیربط داشته باشد می تواند با کنار هم دیدن صغری و کبری استنتاج منطقی را از آنچه واقع شده
دریابد که البته خوب است در جای خود مورد بررسی قرار گیرد .
اما آنچه با آن مواجهیم و دقت و درایت و کیاست را می طلبد موضوع انتصاب استاندار جدید است.
بنده  برای تقدیم عرض خویش و دغدغه ی جدی که به عنوان یک شهروند خوزستانی دارم به چند نکته که بعضأ بدیهی اند و همه بر آنها واقفند را مبنای گفته ام قرار می دهم و سؤالات و مواردی را تقدیم می دارم تا فرداروز دوستانی که در انجام وظیفه شان کوتاهی کرده اند موظف به پاسخگویی باشند چراکه همه در قبایل مشملات استان مسؤلیم (کلکم راع و کلکم مسؤل عن رعیته):
۱-در انتصاب هر مدیری مهمترین اصل کارآمدی ، شایستگی ، تعهد ، تخصص ، حسن سابقه ، مردمداری ، دست پاکی ، قوه ی تحلیل و قدرت اجرا ، صراحت و شجاعت و صداقت و شفافیت و …..دیگر مختصات ایده آل و آرمانی در کنار شرایط عمومی است .
که طبعأ در وحله ی اول همه ی این پارامترها را به عنوان معیار سنجش و چون سنگ ترازو در کفه ای قرار می دهند و در کفه ی دیگر آنکه سنجیده می شود.
۲_ نمایندگان احزاب و تشکل های اصلاح طلب هنگامی هر تصمیمی بخواهند بگیرند وقتی گرد هم می آیند قاعدتأ بایستی ( آنچه بنده می فهمم) ابتدا در جمع شورای مرکزی خود پیرامون موضوع مربوطه ( هرچه موضوع مهمتر ، دقت عمل و حساسیت و مطالعه بیشتر) باید بحث کنند ، ارزیابی کنند و جمعبندی خود را به اطلاع دبیر یا نماینده آن تشکل برسانند و ایشان با همراه داشتن پشتوانه ی تشکل خود در جمع شورای احزاب شرکت کند .
بنابراین شورای احزاب و تشکل ها رأی و تصمیمشان باید با این پشتوانه ، وزین و قابل دفاع باشد .
۳- استان خوزستان چند دوره را با مدیریت نیروهای خوزستانی به عنوان استاندار سپری نمود و طبعأ به هر
دلیلی ،اگر این دوره از بین نیروهای درون استان برای تصدی استانداری استفاده نشود ، این اتفاق در زمان دولت منتسب یا حمایت شده توسط اصلاح طلبان اتفاق افتاده است .
۳_ اگر کسی سخن از بومی بودن می کند ، معنا و مفهوم آن این نبوده و نیست که در هر حال و تحت هرشرایطی بومی !!!
خیر ،
بحث این است که اگر شما دونیرو داشته باشید که هردو از ویژگی های مندرج در بند اول بطور نسبی و مساوی برخوردار باشند آیا اینجا اشکال دارد که اولویت به نیرومی بومی داده شود ؟
چرا در شرایطی که با لحاظ داشتن برنامه و هدف گذاری و رعایت همه ی ملاحظات اعم از تخصص و تعهد نیروی درون استانی باشد از وی استفاده نشود ؟
۴_ نمایندگان احزاب و تشکل ها در استان ما یکی از بزرگان ما را که شکی در علم و درایت و سواد و سلامتش نیست و از السابقون السابقون هستند و ایشان بی شبهه مورد احترام اند ، به عنوان تک کاندیدا به عنوان کاندیدا معرفی شدند .
اما سؤال این است :
الف_ آیا دوستان ما استخضار ندارند که شما حتی برای مسؤلیت یک مجموعه ی ریز و حداقلی وقتی می خواهید فردی را معرفی کنید ، مدیر آن مجموعه از شما می خواهد حداقل ۳ نفر را معرفی کنید؟
( حال شما مثلأ اسامی را به ترتیب اولویت می نویسید).
اما شما مجاز نیستید مدیری را که او باید تصمیم بگیرد و او باید فردا پاسخگو باشد و مسؤلیت گردن بگیرد محدود کنید .
ب_ چرا یک مجموعه که نام و عنوان و هویت و آرمان  کثیری از مردمان این استان را بر خود گذاشته اند (و این مردمان و خصوصأ حوانان به آنها امید بسته اند)این قصور و اشتباه را که از بدیهیات در امور مدیریتی  امروز است را مرتکب شدند .
پ_ نیروی آرمانی و ایده آل و مورد وثوق و مورد اقبال اصلاح طلبان ، علی رغم دلخواه این جمع مورد توافق قرار نگرفت .
آیا باید به لجاحت افتاد و گفت یا ایشان و گرنه
لاغیر !!!
آیا به مدیری که تصمیم گیرنده هست حق می دهید یا نه ؟
قبول بفرمایید طبق قانون حق دارد ، پیشنهاد را بپذیرد یا نپذیرد .
طبیعی است این شیوهی گفتمان پذیرفتنی نیست .
ت_ علی رغم همه ی چانی زنی ها و اینکه ما دوست داریم و علاقه مندیم و تلاش شد  ، اما این عزیز و بزرگ ما پذیرفته نشد .
برادران عزیز ! ما علاقه مند بودیم مثلأ نتیجه ی رأی مجلس خبرگان  نتیجه ای دیگر باشد اما نشد .
حال که نشده ، از ادامه ی راهمان منصرف نمی شویم .
قرار نیست امور را سیاه و سفید ، صفر یا صد ببینیم .
قرار نیست یا بی ستون
بسازیم یا چهل ستون !
بین آنها چهل ستون هم هست که می توان ساخت .
ث_ چرا در لیست شورای احزاب اصلاح طلب نیروهای دیگر معرفی نشد و چرا از نیروهای دیگر حمایت نمی شود ؟
البته با رعایت همه ی شاخص ها و نه تعصب داشتن بر نیروی
بومی.
۵_ بعضی از آقایان در حالی که همین عزیز بزرگوار از سوی شورای هماهنگی احزاب مشخص شدند ،
با بزرگواری از استان دیگر وارد مذاکره شدند و با وجود این بزرگوار بر طبل آمدن نیروی غیر خوزستانی زدند !!!
چرا؟
به چه دلیل موضع دوگانه اتخاذ کردند؟
وهم به این بزرگوار  و هم به رأی شورا پشت کردند ؟
بگذریم که  به نیروهای درون استانی که واجد شاخص های تصدی استانداری هستند هم پشت کردند و بی اعتنایی ! که البته لابد کسی را در استان در حد و اندازه ی استانداری در استان نمی دیدند !
(البته حق آن عزیزان است و محترم ولی نه به عنوان تشکلی که رأی دیگری داشته)
کاش این آقایان که موجب تضعیف مجموعه شدند پاسخگو باشند .
۶_ حسب اخبار منتشره الآن دو شخصیت بزرگوار به صورت مشخص برای تصدی استانداری در مراحل نهایی تصمیم گیری هستند .
شخصیتی بزرگوار و مجرب و صاحب سبک که ایشان از عزیزان و عزتمندان خارج استان هستند و سوابق وزین ایشان نشان از برخورداری از توانمندی
ومهارت مدیریتی اعم از تعهد و تخصص است و از سوی دیگر از درون استان نام جناب آقای دکتر غلامرضا شریعتی که همگان بطور نسبی بر اصلاح طلبی ، اعتدال ، مردمداری ، تعهد ، تدین ،تحربه ، برخوردار از قدرت تعامل با همه ی  اقوام  ، نخبگان  ، مدیران و متولیان امر در استان و بسیاری دیگر از ویژگی ها و پارامترهای لازم  ، مطرح هستند .
در مورد ایشان اجماع نمایندگان منتخب هم  وجود دارد  و می توان در تقویت آن هم
کوشید .
زمینه ی پذیرش و مقدمات و شاید فراتر از مقدمات پذیرش ایشان با عنایت به سابقه ی معاونت در استانداری خوزستان ، در وزارت کشور و مجموعه ی تصمیم گیرندگان در حال فراهم شدن هست .
حال با این اوصاف چرا تهران شاهد شنیدن صدای واحد از سوی نمایندگان و احزاب و تشکل های اصلاح طلب و اعتدال گرا و حامی دولت و نخبگان سیاسی  نیست ؟
چرا برای انتخاب ، همراه و همنوا نمی شویم ؟
چرا فرهیختگان استان که نظرشان برای صاحبان تصمیم صائب است به صورت هماهنگ و جدی و صریح از آقای شریعتی پشتیبانی نکرده اند و مساعدت شخصیت های سیاسی را طلب نمی کنند و نمایندگان محترم را ترغیب و همراهی نمی نمایند .
مگر یکی از روش های تعامل برای ساختن و توسعه ی استان این نیست ؟
البته همه ی این عرایض نافی استفاده از توانمندی بزرگان از سراسر ایران اسلامی نیست .
ایران متعلق به همه ی ایرانیان است و هر نیروی توانمندی می تواند در هرنقطه ی آن موجبات سربلندی و پیشرفت و توسعه را فراهم کند منتها وقتی صحبت از بومی می شود موضوع با لحاظ شاخص های مدیریتی و برنامه و توانمندی و شناخت استان و منطقه و زمینه ی تعامل بیشتر است و هیچ جای تعصب و تفاوت قائل شدن بین بومی و غیر بومی نیست .
احدی نگفته و حتمأ هم  نمی گوید بومی !!!
هر کس باشد !!!
خیر این نیست ،
عرض حقیر و بسیاری این است ،
حال که آقای شریعتی مطرح هستند و زمینه فراهم شده ،
چرا ایشان نباشد و چرا اصلاح طلبان یک صدا
همراهی نمی کنند ؟
موفق و سربلند
باشید.
شریفی

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.