گزینه های پشنهادی منتخبین جدید خوزستان برای استانداری خوزستان

عصر جنوب – asrejonoob.ir: در شبکه های اجتماعی تصویر نامه ای با امضای مجیدناصری نژاد نماینده منتخب شادگان منتشر شده که در آن گزینه های پیشنهادی مجمع نمایندگان خوزستان به وزیر کشور معرفی شده اند.

البته گفته می شود منتخبین جدید خوزستان این نامه را امضا نکرده اند و صرفا صورت جلسه ای بیش نیست که مورد موافقت قرار نگرفته است.
۳۰۹۲_۱۵۱