خوزستانی ها در اینستاگرام وزیر کشور

عصر جنوب – asrejonoob.ir: بحث داغ خوزستانی ها در اینستاگرام وزیر کشور
پس از انتشار خبر “پایان ماموریت عبدالحسین مقتدایی در کسوت استانداری خوزستان”، صفحه اینستاگرام رحمانی فضلی وزیر کشور  محل داغی برای بحث و گفتگو خوزستانی ها در این باره بود.
عده ای در حمایت از مقتدایی پیام هایی را خطاب به وزیر کشور ارسال می کنند و عده ای دیگر دلنگران از آینده خودروهای پلاک اروندی و طرح های انتقال آب هستند.
از دیگر موارد قابل توجه، معرفی گزینه استانداری به وزیر کشور از سوی خوزستانی ها می باشد.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)