رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خبر داد: رتبه نخست خوزستان در بودجه ٩۵

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خوزستان گفت: جدول منتشر شده از بودجه خوزستان در فضای مجازی تنها یکی از جداول بودجه است و خوزستان در بودجه ٩۵ رتبه نخست را در کشور دارد.

اخیرا جدولی از بودجه ٩۵ خوزستان در فضای مجازی منتشر شد که رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در خصوص این جدول توضیحاتی ارائه داد.
امید حاجتی چهارشنبه در حاشیه نشست شورای برنامه ریزی استان در سرسرای جلسات استانداری خوزستان اظهار کرد: اخیرا در رابطه با لایحه بودجه ٩۵ استان جدولی در فضای مجازی منتشر شد که این جدول تنها یکی از جداول بودجه استان خوزستان و جدول ١٠-١ بوده است.
وی اضافه کرد: در جدول شماره ٩ بودجه برای تعداد معدودی از استان ها اعتبار پیش بینی شده که در آن جدول برای خوزستان سه هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال اعتبار درنظر گرفته شده است.
در بودجه سال ٩۵ استان خوزستان هم از نظر مقدار و هم از نظر میزان رشد اعتبار رتبه نخست را در کشور دارد و نباید تنها بر اساس یک جدول قضاوت و اطلاع رسانی شود.
وی با بیان اینکه برخی با ارائه این جدول قصد سوءاستفاده های سیاسی و تبلیغاتی پیش از انتخابات را دارند، تصریح کرد: باید به منابع و جداول مختلف توجه شود و در خصوص جدول ١٠-١ نیز کمیسیون مربوطه تلاش خود را کرده که با تلفیق بودجه ٩۵ و رشد آن جدول به صورت یکسان باشد.

عصر جنوب را در در تلگرام دنبال کنید… (کلیک کنید)