دبیری اجرای نشست‌های طوایف به ریش سفیدان عشایر خوزستان رسید

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: دبیری اجرای نشست‌های طوایف به ریش سفیدان عشایر خوزستان داده شد.

فرمانده انتظامی خوزستان گفت: نیروی انتظامی قطعا رجوع به صاحبنظران، بزرگان و متنفذین طوایف و عشایر را یکی از راه های حل مسائل اجتماعی می‌داند.

سردارمحمد رضا اسحاقی با بیان اینکه ما در کشوری اسلامی زندگی می کنیم که برای بزرگان و ریش سفیدان ارزش بسیاری قائل است افزود: نقطه مورد توجه این است که باید بتوان با کمک بزرگان و اهل فن، خوب و بد را از هم جدا کرد تا جوانان و نوجوانان در مسیری قرار بگیرند.

وی گفت : طوایف و قبایل خوزستان همیشه در دفاع از کشور و تمامیت ارضی ایران پیشتاز بوده‌اند؛

فرمانده انتظامی خوزستان تصریح کرد: مشکل مواد مخدر نیز به قدری فراوان فراگیر شده و همه از آسیب‌هایی‌ست که به ما تحمیل شده و ضرورت دارد در آموزش های خود به آنها بپردازیم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.