گزارش تصویری/ کویر هورالعظیم!

اگر امروز بجای هور العظیم از واژه “کویر” استفاده کنیم راه به خطا نرفته ایم. آتش سوزی ها ،کاهش حقابه ،ورود زهاب های نیشکر ،افزایش آلاینده ها و عملیات استخراج نفت دست به دست هم داده تا کویری جدید در قلب جلگه خوزستان ایجاد کند. (تصاویر از سید باقر موسوی)

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.