آقایان؛ از وضعیت جاده های خوزستان با خبرید؟/ کیامرث زنگنه بندانی

کیامرث زنگنه بندانی: به نام آنکه همیشه بیدار است، آنکه حاضر است و ناظر ،جان می دهد و جان می گیرد ،عزت می دهد و خوار می کند ،آنکس که همیشه حامی مظلومین و ستمدیدگان است .
هر ساله در محور ارتباطی اهواز به اصفهان آن هم در حدود سیصد کیلومتر به دلایل متعدد حوادثی تلخ و ناگوار اتفاق افتاده ودر حال وقوع است، هر چند در احادیث و روایات به این مضمون آمده که (تا خدا نخواهد برگی از درخت نمی افتد ) اما ایمن کردن جان از خطرات احتمالی شرط عقل است عقل حکم می کند برای محافظت از جان شرایط فراهم شود و دستورات دینی بر حفظ جان تاکید می کند.

چه شده در این چند ساله مرگ و میر های جاده ای و خسارت های جانی و مالی نا دیده گرفته شده که مصداق این شعرکمال الدین اصفهانی است ( دی بر سر مرده ای دو صد شیون بود. __ امروز یکی نیست که بر صد گرید ) آری سوا نحی دلخراش که با دیدنشان سالها ی سال باید تجسم کنی و روح و جانت ،ازار و اذیت شود.

آیا تا کنون سوختن هموطن را در میان شعله های اتش شنیده اید که با ناله و توسل کمک می طلبید؟ آری هرگاه این صحنه را تجسم می کنم بعد از چندین سال بغض گلویم را می فشارد و اشک در چشمانم حدقه می زند.

قطعا آمار تصادفات محور اهواز -ابادان را قبل از چهار بانده شدن و امار تصادفات اهواز -غیزانیه را دارید، اگر مقایسه کنید به این نتیجه خواهید رسید که چه اتفاق خوبی رخ داد که بعد از چهار بانده شدن آمار تصادفات. شاید د ریک سال به تعداد انگشتان هم نمی رسد و اگر هم باشد  بی توجهی بعضی رانندگان عزیز است.
ایا مسئولین استانی و وزیران راه در صورت توان و چنانچه خدای ناکرده غفلت کردند مدیون نیستند؟ گاهی این این آیه شریفه را تلاوت می کنیم (بای ذنبٍ قتلت) به اعتقادبنده این آیه ی شریفه محصوردر زمان نیست و تاریخ انقضاء ندارد٬ بلکه هر کسی در هر مقامی و در هر لباسی و به هر نحوی در ریختن خون مسلمان بی گناهی نقش داشته باشد از او سوال خواهند کرد ( بای ذنبٍ قتلت).

خداوند حاضر و ناظر است ٬دلیلش اینست  ٬که باید در پیشگاه خداوند پاسخگو باشند، حدود هشتاد نقطه ی حادثه خیز در این محور بهترین دستاویز مسئولین عزیز برای پیگیری مطالبات مردم شهرستان های ایذه -باغملک و هفتکل است ، نقاطی که بعضًا در آنها تصادف متعددی شده و جان شریف بسیاری از هم میهنان را در کام خود فرو برده است، نقاطی همانند پیچ قلعه تل که با زحمت های فراوان هنوز در مرحله کوه شکافی بعد از چندین سال بلا تکلیف مانده است  و شنیده ها حاکی از آن است که اعتبار ناچیز آن هم جابه جا و صرف جایی دیگر شده است که اگر این طور باشد جای بسی نگرانی است.
به هر حال ما مردم زاگرس نشین دست کسانی را در هر سمت و مقامی و در هر لباس و کسوتی که باشند و سدر این راه قدم بردارند تا این معضل بیشتر از این جان خود و عزیز انمان را تهدید نکند و برای چهار بانده شدن این محور تلاش می کنند باصمیمیت می فشاریم  و خاک پایشان را در این مسیر ارج می نهیم.
خداوند به همه عزیزان جزای خیر عنایت فر مایید :
و السلام علی من اتبع الهدی –
کیامرث زنگنه بندانی مرداد ۹۴

**هدف عصر جنوب در انتشار مقالات و یادداشت ها صرفاً گسترش اطلاع رسانی است. لذا انتشار این مطلب به معنای تائید محتوای آن نیست**

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.