مقصر کیست؟ تلف شدن آهو های نادر مشداخ دشت میشان خوزستان؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: در پی مرگ ۲۴ راس آهوی کمیاب و نادر مشداخ (میشداغ ) خوزستان در اثر سقوط در کانال موسوم به پای پل کرخه سازمان آب و برق و احتمال انقراض این گونه نادر حیات وحش استان و تهدید شدن زیستگاه آن می باشد.
در مورخه نوزدهم تیر ۱۳۹۴ سه راس آهو در کانال آبرسانی ام الدبس غرق شدند که دو تای آنها ماده و یکی نر بوده است.
بنابر اخبار موثقه هفته گذشته دو راس آهو هم در کانال غرق شده بودند که در مجموع ۵ راس در هفته ای که گذشت توسط شیر منطقه یعنی کانال آبرسانی از صفحه حیات وحش منطقه محو شدند. بنابر گفته چوپانان، باغداران و مردم محلی هر هفته حد اقل دو راس آهو در کانال غرق میشوند این در حالی است که محیط زیست دو سال است دست رو دست گذاشته و هیچ کاری جهت جلوگیری از ادامه فناء حیات وحش منطقه نکرده است و منتظر است که سازمان آب و برق راه حل پیشنهاد کند و یا دست به کار شود.
بنابر تحقیقات بعمل آمده آهوها جهت چرا و دستیابی به غذا به آن دست کانال و از روی پلهایی که بر روی آن نصب کرده اند عبور می کند در واقع این کانال چراگاه های طبیعی را از زیستگاه جدا کرده است. آهو جانوری است شکمو که هر جایی دم از خوراک وغذا باشد آن را دنبال می کند. زمانی که آهو به عمد یا غیر عمد ترسانده شود و کوچکترین استرسی به آن وارد شود به پناهگاه اصلی اش که در سمت دیگر کانال قرار دارد فرار میکند و آن موقع به علت ترس و استرس زیاد، آن پل های کوچک را فراموش کرده و به خیال اینکه از کانال می تواند عبور کند خود را به داخل آن می اندازد. تا حالا به این صورت بسیاری از آنها بطور زنده شکار شدند و بسیاری دیگر در فریزر های اداره کل سازمان محیط زیست خوزستان به سر می برند عده ای هم خوراک سگهای چوپانان شدند یا بطرز مرموزی در زیر خاک مدفون شدند.
بنابر این مشکل آهوهای میشداغ بی آبی و تشنگی نیست. چشمه های لب شور دائمی در منطقه وجود دارند که هیچ گاه هم خشک نشده اند و حیات وحش از آنها رفع عطش میکند و قابل استفاده برای تمام حیات وحش منطقه می باشد. کانال آبرسانی در دهه ۸۰ و قبل از اینکه منطقه به شکار ممنوع و حفاظت شده ارتقاء پیدا کند احداث گردید و در آن زمان اصلاً بر این باور بودند که آهو نسلش به کلی از میان رفته است. برخی چنین اظهار می دارند که کانال در زمان فعلی که منطقه تحت تصدی محیط زیست است و بدون در نظر گرفتن جوانب بد و مخرب زیست محیطی ساخته شده است، واقعا جای تعجب و سؤال است پس کارشناسان خبره محیط زیست کجا بودند!!!!!!؟؟؟؟؟
جمعیت فعلی آهوان منطقه مشداخ (میشداغ) به حدود ۲۰۰ راس می رسد که در پی آن مهاجرتهایی در حوالی آن منطقه وسیع یعنی( سمت بیت راشد – فکه) حوزه استحافظی شوش و حتی به سمت عراق داشته اند. بطوری که تا کنون کشور عراق در علی الغربی ۲۵ رأس از این آهوها را زنده گیری کردند.
شایان ذکر است سازمان محیط زیست استان جمعیت کل آهوان را گاهی ۶۰ راس و گاها ۴۰ راس اعلام می نماید.و آن به این دلیل است که شاید پراکنش این غزال کمیاب را در منطقه برای سازمان مزبور ناشناخته باشد.
از آنجایی که این غزال متاسفانه ازلحاظ ژنتیکی ازقدیم الزمان هنوز شناسایی نشده است و یک نوع جدید ازلحاظ ژنتیکی خواهد بود پس بصورت قراردادی ازسوی فعالان منطقه و استان پیشنهاد می شود نام این غزال را آهوی بستان یا آهوی مشداخ یا آهوی میسان یامیشان نامیده شود درحال حاضربیشترین جمعیت آهو در نزدیکی این شهر در ماسه های روان به سر می برند.

این آهو تنها آهویی که در زیستگاه طبیعی خودزندگی می کند.
براساس گفته معاون طبیعی حفاظت محیط زیست استان،کانال انتقال آب موسوم به پای پل کرخه را غیر مجاز خواند.
این کانال جمعا به طول ۱۰۷ کیلومتر از سد تنظیمی کرخه برای شبکه کرخه و طرح آبرسانی غدیر در دهه ۸۰ احداث و در دوسال گذشته با دبی ۸۵ مترمکعب درثانیه به بهره برداری رسیده است که به طول ۱۷ کیلومتر آن از منطقه حفاظت شده میشداغ و زیستگاه حیات وحش و بویژه آهوهای مشداخ عبور کرده و آن را به دو قسمت تقسیم کرده است.
تنها منبع آبی منطقه،آب بندی بنام سد شجاع که حاوی آب شور می باشد.
این کانال نه تنها برای حیات وحش منحصر به فرد منطقه بلکه برای انسان نیز با توجه به شیب زیاد آن و عدم ایمنی میتواند خطرناک باشد.
راه های پیشنهادی:
۱-احداث مترسک های متحرک در کنار هر پل جهت ترساندن آهوهای و جلوگیری از نزدیک شدن به کانال مزبور
۲-ایمن سازی حاشیه کانال و ایجاد روگذرهای متعدد
۳-تخصیص و پمپاژ چند متری از کانال جهت تامین آب شرب آهوهای و سایر موجودات (آبشخور) جهت جلوگیری از نزدیک شدن به کانال

” از مرگ و انقراض آهوان مشداخ خوزستان جلوگیری کنید”

مرتضی عبیداوی به نمایندگی از جمعی از فعالان محیط زیست و حیات آبی استان خوزستان

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.