شبی با چالنگی در بنیاد خوزستان شناسی + عکس / محمد کیانوش راد: چالنگی شاعر آزاده ای است

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: شبی با چالنگی، شاعر نوگرای معاصر به همت بنیاد خوزستان شناسی در چهارم اردیبهشت با استقبال دوستداران شعر و ادب برگزار شد.

در این مراسم، محمد کیانوش راد (کربلایی) رییس بنیاد خوزستان شناسی،  ضمن تشکر از حضور هوشنگ چالنگی، در سخنان کوتاهی به مقوله شعر و شعر چالنگی اشاره داشت. کیانوش راد در معرفی چالنگی گفت : هوشنگ چالنگی شاعری آزاده است. او آزاد از نخواستن است و به همین دلیل شخصیت و شعر او رویین تن شده است،

وی در تعریف شعر و شاعری گفت: شعر احساس و دریافتی است که بر شاعر نازل می شود، شاعر حقیقی حتی برای خود شعر نمی گوید، چه رسد برای مخاطبان خود.

رییس بنیاد خوزستان شناسی در ادامه افزود: شعر نوعی نزول حس و معنا، بر جان ِآماده و قابلِ شاعر است، پس از دریافت است که هم شاعر و هم مخاطبان بهره می برند. نزول شعر ، از جهاتی هم افق با وحی پیامبرانه است. گاه می آید و گاه منقطع می شود.
کیانوش راد با بیان اینکه در اینجاست که می توان به تفاوت هنر شاعرانه با صنعت شعر واقف شد، گفت:  در صنعت شعر ، شاعر ، شعر را می سازد و کلام را می بافد و اگرچه گاه زیباهم هست، اما فاقد حس و معنای ماندگار است. به همین دلیل، شاعر گاه حسی پیشگویانه را منتقل و اعلام می کند، شاعر البته از زمین و زمانش تاثیر می پذیرد، شاعر از همه تحولات جامعه و از دردها و شادی مردم تاثیر می گیرد و انرا منعکس می کند، اما شعر واقعی با برساخته  شدن و چیدن آگاهانه و با اراده شاعر ، چندان میانه ای ندارد.

 

۰۰۰۱۰

کربلایی افزود: شاعر تحلیل علمی نمی کند، او حس اش را در قالب واژگان  بیان می کند، شاعر واقعی را نمی توان دستوری ، سفارشی ، حکومتی ، ایدئولوژیک ، حزبی و جناحی دانست. شاعر واقعی فراتر از اینها می نگرد. انسان بودن و انسان ماندن ، تنها رسالتی است که شاعر و هنرمند اصیل انرا به همراه خود دارد.

ایشان ادامه داد: هنرمند تنها به انسان بودن و انسان ماندن متعهد است و نه به ایدئولوژی یا حکومت یا حزب. هنر ، هنر است و اگرچه هنر برای هنر پسندیده نیست ، اما هنر متعهد هم ، هنرمند را در بند چارچوب های تعیین شده پیشینی قرار می دهد و خلاقیت او را از میان برمی دارد . هنر ، هنر است.

رییس بنیاد خوزستان شناسی در ادامه اظهار داشت: این خوانندگان و بینندگان هنر هنرمندان هستند که به کار هنرمند ارزش گذاری می کنند. انسان بودن هنرمند او را به سمت و سوی تعالی خواهد کشاند،  شاید نزدیکی برخی هنرها به صنعت نزدیک باشد مثل مجسمه سازی ، معماری ، نقاشی و … و برغم سفارشی و دستوری بودن ، روح هنرمندانه را در خود داشته باشد اما شعر افقی دیگر و ساحتی دیگر دارد.

کیانوش راد در ادامه گفت: در حد فهم من، چارلنگی یک شاعر واقعی است. شاعرانگی در شعر او نمایان است، صلابت آیه گونه ای در شعر او موج می زند که با شعار گویی و ایدئولوژی ستایی متفاوت است، کم گویی و گزیده گویی و وسواس در نشر اثار نیز از خصوصیات چالنگی است.

وی افزود: چالنگی شاعری حکومتی نیست. او شاعر آزاده ای است، شاعری در میان مردم و دور از خودنمایی های کاذب.

وی در پایان با اشاره به خوزستانی و مسجد سلیمانی بودن چالنگی گفت: منابع و ذخایر انسانی استان خوزستان از نفت برای ما مهم تر است. این ذخایر را باید به نسل جوان شناساند و از دانش و تجربیات انان بهره برد.

این مراسم که با استقبال خوب هنرمندان و ادبا مواجه شد و جانی تازه و امیدی دو چندان در شاعران جوان خوزستانی ایجاد کرد.

۰۳۳