هزینه برکناری مقتدایی چقدر است؟

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: شنیده ها حکایت دارد که عده ای از سیاسیون منسوب به اصلاح طلبان که گویا در این مدت استانداری عبدالحسن مقتدایی، خواسته هایشان برآورده نشده و رویاهاشان لباس واقعیت برتن نکرده، به ملاقات برخی ریش سفیدان اصلاحات رفته اند، و بند مطامعشان را به برخی مطالبات قومی گره زده اند تا شاید بتوانند نقشه ای را که سالها پیش اجرا کردند دوباره تکرار کنند.

هزینه برکناری مقتدایی چقدر است؟

خوزنیوز نوشت: در این ارتباط به طور مختصر چند نکته خطاب به برخی سیاست بازان قابل ذکر است:

۱- اگر مردم خوزستان را عاقل فرض می کنید، بدانید که آنها از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شوند.

۲- مقتدایی آن مقتدایی نیست، دولت آن دولت نیست و شرایط آن شرایط نیست. پر واضح است که شناخت مردم نسبت به شما دیگر داستان هندوانه دربسته نیست و یک بار مزه و دست پخت شما را پس از دوره پیشین استانداری مقتدایی چشیده اند. دولت هم نشان داده است که نگاه اش نسبت به طیف سیاسی شما همسو نیست.

۳- مقتدایی بازی بلد این بار پختگی به خرج داده و گل ها را در دقایق اولیه بازی زده است. اقداماتی از قبیل اجرایی کردن طرح ۵۵۰ هزار هکتاری احیاء اراضی ، آزاد کردن تردد خودروهای اروندی در استان و ایستادگی دربرابر انتقال آب کارون، هزینه برکناری وی را برای آنها که قصد این کار را دارند دهها برابر افزایش داده است. پس حال که پس از کش و قوس های فراوان شما و جریان همسو با شما در ضعیف ترین وضعیت خود قرار گرفته است، اگر توان پرداخت این هزینه را علی الخصوص در افکار عمومی مردم خوزستان دارید این گوی و این میدان.

۴- گره زدن خواسته ها و مطامع به مطالبات قومی نیز ترفندی است که یک بار آزموده شده است و از آن نمد کلاهی -حداقل از سمت شما- برای مردم دوخته نشد. پس سعی دوباره بر آزمایش این ترفند ساده انگاری مردم، نخبگان و اقوام خوزستان است. اگر چه بررسی اقدامات مقتدایی نشان می دهد که مزایای این اقدامات به عدالت بین تمام مناطق و اقوام خوزستان توزیع شده است.

۵- فضای رسانه ای کنونی استان به مانند آن سالها نبوده و تغییرات اساسی در آن ایجاد شده است و هر مدیر، گروه و جریان سیاسی می بایست خود را در یک اتاق شیشه ای و در برابر افکار عمومی مردم خوزستان بداند.

۶- از آنجا که رفراندوم و نظرسنجی از علاقمندی های شما است، یک نظرسنجی و افکارسنجی برای شما به روشنی عیان خواهد کرد که مردم در این شرایط یک بند انگشت مدیری مانند مقتدایی را با دو جین از مدیرانی که با سیاست های نادرست شان تنها برای خوزستان هزینه تراشیدند عوض نمی کنند.

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.