انتصاب در سازمان آب و برق خوزستان

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: حکم سه انتصاب در سازمان آب و برق خوزستان ابلاغ شد.
براساس ابلاغ “محمدرضا شمسایی” رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل این سازمان، “صادق حقیقی پور” به عنوان سرپرست معاونت آبرسانی و “امیر قزلباشان” به عنوان سرپرست معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه با حفظ سمت تا انتصاب معاونت مربوط، منصوب شدند.
“فرهاد دارابی” نیز به عنوان مدیرعامل شرکت خدماتی و رفاهی ساب خوزستان معرفی شد.
همچنین از تلاشهای “محمد هنربخش” معاون پیشین آبرسانی، “عباس کایدخورده” معاون پیشین طرح و توسعه سد و نیروگاه و “نصراله تیمانی” مدیرعامل پیشین شرکت ساب قدردانی شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.