نرخ تورم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ خوزستان ۱۴ درصد اعلام شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان با اعلام تغییرات شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی در نقاط شهری استان در آذر ۹۳، گفت: براساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت تورم در اقتصاد، ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذرماه در استان با کاهش ۱٫۱ واحد درصدی نسبت به رقم مشابه ماه قبل، به ۱۴٫۱ درصد رسیده که ۲٫۷ واحد درصد کمتر از رقم مشابه کل کشور بوده است.

سیدلطف‌الله هاشمی گفت: این در حالی است که ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذرماه ۹۲ در استان ۳۶٫۳ درصد بوده است.

وی افزود: «تورم نقطه‌به‌نقطه» در آذرماه ۹۳ در خوزستان با ۲٫۴ واحد درصد افزایش نسبت به رقم مشابه ماه قبل، به ۱۲٫۵ درصد رسیده که ۲٫۴ واحد درصد کمتر از رقم مشابه کل کشور بوده است.

هاشمی نرخ تورم ماهانه در آذرماه ۹۳، در نقاط شهری استان خوزستان را ۱٫۷ درصد و در کل کشور ۲ درصد اعلام کرد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان گفت: همچنین ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذرماه سال جاری ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در استان ۱۳٫۵ درﺻﺪ و در کل کشور ۱۳٫۹ درصد بوده اﺳﺖ.

وی عنوان‌کرد: ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» در آذرﻣﺎه ۹۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۱۳٫۲ درصد افزایش یافته که در ۹ماه اول سال جاری بیشترین مقدار بوده است. این شاخص ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۳٫۷ درﺻﺪ افزایش یافته است.

هاشمی بیان‌کرد: در استان خوزستان بیشترین ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎﻫﻪ منتهی به آذرماه سال جاری در بین ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﺧﻮراﮐﯽﻫﺎ» مربوط به شیر، پنیر و تخم‌مرغ به میزان ۱۸٫۳ درصد و بیشترین نرخ تورم ماهانه آذر ۹۳ مربوط به نان و غلات به میزان ۱۲٫۵ درصد و پس از آن سبزی‌ها و حبوبات به میزان ۷٫۴ درصد بوده است.

 

وی ﻧﺮخ ﺗﻮرم ۱۲ ﻣﺎه ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺑﻪ آذر امسال ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ در استان را ۱۴٫۵ درصد و در کل کشور ۱۸٫۲ درﺻﺪ اعلام کرد.

 

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداری خوزستان گفت: تورم نقطه به نقطه ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در آذرماه سال جاری در استان ۱۲٫۴ درﺻﺪ و در کل کشور ۱۵٫۹ درصد ﺑﻮده که ﺷﺎﺧﺺ قیمت ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» در آذرﻣﺎه سال جاری ﻧﺴﺒﺖﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۰٫۶ درﺻﺪ افزایش یافته است.

 

هاشمی اظهارکرد: در بین «ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻏﯿﺮﺧﻮراﮐﯽ و ﺧﺪﻣﺎت» بیشترین تورم ۱۲ماه منتهی به آذر‌ماه ۹۳ در استان مربوط به «بهداشت و درمان» به میزان ۲۶٫۳ درصد و پس از آن «حمل‌ونقل» به میزان ۲۰٫۷ درصد است.

 

به گزارش ایسنا طرح آمارگیری از قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری با هدف تهیه شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری، محاسبه نرخ تورم و سنجش ارزش قدرت خرید اجرا می‌شود که در اجرای این طرح در استان به ۱۱۶۰ کارگاه خرده‌فروشی در ۱۰ شهر در قالب ۱۳ منطقه شهری مراجعه شده و قیمت ۴۵۱ قلم کالا و خدمات أخذ می‌شود.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.