صفائی، مشاور معاون وزیر شد

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان، با حفظ سمت، به عنوان مشاور معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شورای مناطق شش گانه راهبردی بخش تعاونی کشور منصوب شد.

در حکم سیدحمید کلانتری معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به هوشمند صفائی آمده است:

با عنایت به اهمیت وحدت رهبری و مدیریت یک پارچه در تعالی بخش تعاونی در مناطق کشور و با توجه به تخصص و تجارب ارزنده جناب عالی در زمینه توسعه و توانمند سازی بنگاه های اقتصادی تعاونی به موجب این ابلاغ به عنوان مشاور این جانب در شورای مناطق شش گانه راهبردی بخش تعاونی کشور منصوب می شوید.