فعالین اجتماعی خرمشهر خواستار انتصاب منصور قمر به عنوان فرماندار ویژه این شهرستان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: برخی فعالین اجتماعی و مدنی شهرستان خرمشهر خواستار انتصاب منصور قمر با تجربه به عنوان فرماندار ویژه این شهرستان شدند.

قمر سالها فرماندار بندرماهشهر و معاون فرماندار شهرستان ویژه آبادان بوده و در ایام اربعین بزرگترین موقعیت مواکب حسینی در شلمچه را مدیریت می‌کرد.

مردم خرمشهر معتقدند این شهرستان محروم اما ویژه، نیازمند جهش و استفاده از ظرفیت های مغفول مانده خود است و برای تحقق این مهم نیاز به تلاش مضاعف دارد.

پروژه‌های زیرساختی متوقف شده در سالهای متمادی نیز باید بدور از هر گونه گرایش و نظر شخصی و فردی دست اندرکاران شهرستان و استان پیش رود و اکنون وقت آن‌است باانتخاب گزینه مطلوب و مطابق انتظارات مردم، راسخ تر از قبل تصمیم گرفته شود.

در این راستا برخی فعالین اجتماعی خرمشهر اعتقاد دارند که منصور قمر فرماندار سابق بندر ماهشهر که بعنوان برترین فرماندار در تلاش و خلاقیت نام گرفته و از مردمی بودنش حرفهای بسیاری برای گفتن است، در این وضعیت خاص، مطلوبترین گزینه می باشد و می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه خرمشهر ویژه را به بالفعل برساند.

حال باید دید دست اندرکاران شهرستان و استان به این مطالبه توجه خواهند کرد و فرمانداری پر قدرت برای شهرستانی انتخاب خواهند کرد که از صنایع و بنادر و گمرک آن فقط محرومیت به شهر رسیده و یا باز هم درب به همان پاشنه سابق خواهد چرخید؟

مطالب پیشنهادی