انتصاب جدید در شهرستان های ایذه و باغملک

عصر جنوب/ asrejonoob.ir: در حکمی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دکتر امین محمدپور به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه و دکتر حسین شاه ولی به سمت سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک منصوب شدند.

در بخشی از حکم دکتر اسماعیل ایدنی خطاب به دکتر محمدپور آمده است:

با توجه به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ، با حفظ پست سازمانی به عنوان «سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان ایذه» منصوب می شوید تا برابر شرح وظایف و رعایت جوانب شرعی، اخلاقی و قانونی اقدام فرمائید.

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی، مدنظر قرار دادن سیاست ها و اهداف وزارت متبوع و دانشگاه با بهره گیری موثر از همه منابع بویژه کارکنان شریف آن شهرستان در کلیه امور بتوانید با همه توان و کوشش خود در جهت ارتقاء کیفیت امور بهداشتی، درمانی، تقویت پاسخگویی و بسط عدالت در حوزه سلامت گام بردارید.

توفیق حضرتعالی در دستیابی به وظایف محوله و اهداف دولت تدبیر و امید را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر اسماعیل ایدنی

رئیس دانشگاه
گفتنی است پیش از این دکتر صفری هزاروند عهده دار این سمت بوده است.

در بخشی از حکم دکتر اسماعیل ایدنی خطاب به دکتر شاه ولی آمده است:

با توجه به تعهد، سوابق و تجارب جنابعالی به موجب این ابلاغ، با حفظ پست سازمانی به عنوان «سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان باغملک» منصوب می شوید تا برابر شرح وظایف و رعایت جوانب شرعی، اخلاقی و قانونی اقدام فرمائید.

امید است با اتکال به ذات اقدس الهی، مدنظر قرار دادن سیاست ها و اهداف وزارت متبوع و دانشگاه با بهره گیری موثر از همه منابع بویژه کارکنان شریف آن شهرستان در کلیه امور بتوانید با همه توان و کوشش خود در جهت ارتقاء کیفیت امور بهداشتی، درمانی، تقویت پاسخگویی و بسط عدالت در حوزه سلامت گام بردارید.

توفیق حضرتعالی در دستیابی به وظایف محوله و اهداف دولت تدبیر و امید را از درگاه ایزد منان خواستارم.

دکتر اسماعیل ایدنی

رئیس دانشگاه
گفتنی است پیش از این دکتر امین محمد پور عهده دار این سمت بوده است.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.