شجونی: وزارت کشور مزخرف‌گویی می‌کند!

عصر جنوب: جعفر شجونی در گفت و گو با ایلنا، در خصوص مشخص شدن جانشین آیت الله مهدوی کنی در جامعه روحانیت مبارز گفت: در ماه رمضان امسال با کسالت آیت الله مهدوی کنی، چند نفر از اعضا سراغ آیت الله موحدی کرمانی رفتند تا در غیبت آیت الله مهدوی، آقای موحدی کرمانی جلسات را اداره کند که تا امروز ایشان ۵ جلسه به خوبی مدیریت کرده است. وی ادامه داد: ما حزب نیستم. روحانیت پدر مردم و ملت است. در نهایت هم یکی از افراد این جریان برای دبیرکلی انتخاب می شود.

شجونی در پاسخ پاسخ به این سوال که آیا به جز آیت الله موحدی کرمانی، نام کسانی دیگری برای دبیرکلی مطرح است؟ خاطرنشان کرد: ممکن نام چند نفر در این باره مطرح شود ولی همه چیز در نهایت در یک جلسه به این صورت اتفاق خواهد افتاد؛ چند نفر از آقایان می گویند شخصی با این ویژگی ها مناسب است و همه تایید می کنند بنابراین یک جلسه برای انتخاب دبیر کافی است.

این عضو شورای مرکز جامعه روحانیت مبارز در پاسخ به این سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا در روند این انتخاب بعضی از جریان ها مانند پیروان امام و رهبری که ممکن است تاثیرگذار باشد، بیان کرد: نه ما جلسه ای بین خودمان خواهیم داشت و مانند احزاب عمل نمی کنیم. ما با همه احزاب دنیا متفاوتیم و تنها اعضای جامعه روحانیت در این انتخاب موثر هستند.

وی درباره این موضوع که اخیرا شخصی از وزارت کشور عنوان کرده است که جامعه روحانیت مبارز باید دارای مجوز رسمی باشد گفت: روحانیت نقش معنوی و پدری برای ملت دارد و نمی تواند در قالب حزبی جای بگیرد و برود کنار چند دانشجو که حزب تشکیل داده اند بنشید. این نوع صحبت کردن، نوعی مزخرف گویی است. هرچند به صورت بلغور بوده، اما ما تاکنون به صورت رسمی نامه ای در این باره دریافت نکرده ایم.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.