استقبال خودجوش و رو به رشد از “دکتر قریب” تجلی بخش اصل شایسته سالاری بر کرسی ریاست فدراسیون فوتبال

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: بدون تردید هر دلسوخته به فوتبال و آینده فوتبال کشور نمی تواند نسبت به اینکه چه کسی و با چه سوابقی بر کرسی فدراسیون تکیه میزند بی تفاوت باشد و بر این اساس با احترام به همه کاندیداها، بررسی نشان می‌دهد صحنه های زیبایی از نوع حمایت و معرفی کاندیدای شایسته واصلح در این روزها مشاهده می‌شود، بطور نمونه جمع قابل توجهی از اعضای مجمع اعتقاد دارند علی رغم اینکه دکتر قریب اعتقادی به شیوه های لابی گری خاص برای جلب نظر اعضاء مجمع ندارد، بدون سفارش‌های آنچنانی گرایش به او و پذیرش برجستگیهای دکتر قریب بدلیل برخورداری از ملاک و معیارهای مدیریتی اکمل و اثربخش همچنان رو به افزایش است و اعلام داشته اند که فقط بدلیل منافع عام فوتبال کشور و با دوری از انتظار در رسیدن به منافع فردی و صنفی اقدام به سنجش تواناییها و مدیریت کاندیداها را سرلوحه قضاوت خود قرار دهیم و خواهیم داد.
لذا ضمن‌ احترام به همه کاندیداها با علم از تجربیات مدیریتی ملی و اثربخش و مشرف بر چالش‌های پیش روی باشگاهها بدلیل سوابق مفید در مدیریت باشگاه داری که دارند و همچنین با شناختی که از نگاه اعتقادی او به مشارکت و حفظ حرمت جایگاه همه اعضاء مجمع خاصه روسای هیات‌های استانی و مدیران باشگاهها و دیگر اعضا برای رشد و توسعه فراگیر فوتبال کشور دارند، ایشان را مدیری شایسته، موفق در تحقق اهداف همه جانبه فدراسیون فوتبال می‌دانند.

مطالب پیشنهادی