نتایج هفته نوزدهم لیگ دسته یک فوتبال کشور + جدول

نتایج کامل بازی‌ها:

شهرداری اردبیل ۱ – ۰ فولاد اهواز
فجر سپاسی ۰ – ۰ نیروی زمینی
نساجی مازندران ۲ – ۰ نفت‌وگاز گچساران
فولاد یزد ۰ – ۰ شهرداری‌بندرعباس
پارسه تهران ۰ – ۰ سیاه جامگان
گل گهرسیرجان ۰ – ۱ داماش گیلان
آلومینیوم ۱ – ۰ گیتی پسند
راهیان کرمانشاه ۱ – ۱ پاس
استقلال اهواز ۱ – ۰ تربیت نوین یزد
ایران جوان بوشهر ۱ – ۲ مس کرمان
نفت آبادان ۱ – ۱ مس رفسنجان
جدول گروه الف
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ فولادنوین اهواز ۱۹ ۱۱ ۵ ۳ ۳۳ ۱۵ ۱۸ ۳۸
۲ مس کرمان ۱۹ ۹ ۵ ۵ ۲۱ ۱۶ ۵ ۳۲
۳ شهرداری اردبیل ۱۹ ۸ ۶ ۵ ۲۲ ۱۷ ۵ ۳۰
۴ نساجی مازندران ۱۹ ۸ ۵ ۶ ۱۹ ۱۷ ۲ ۲۹
۵ آلومینیوم ۱۹ ۷ ۶ ۶ ۱۹ ۱۷ ۲ ۲۷
۶ استقلال اهواز ۱۹ ۷ ۵ ۷ ۱۴ ۱۵ ۱- ۲۶
۷ گیتی پسند ۱۹ ۶ ۷ ۶ ۲۱ ۱۸ ۳ ۲۵
۸ ایران جوان بوشهر ۱۹ ۶ ۷ ۶ ۱۸ ۲۰ ۲- ۲۵
۹ فجر سپاسی ۱۹ ۵ ۹ ۵ ۱۷ ۱۶ ۱ ۲۴
۱۰ نیروی زمینی ۱۹ ۵ ۷ ۷ ۱۲ ۱۵ ۳- ۲۲
۱۱ نفت‌وگاز گچساران ۱۹ ۴ ۷ ۸ ۱۷ ۲۵ ۸- ۱۹
۱۲ تربیت نوین یزد ۱۹ ۲ ۳ ۱۴ ۸ ۳۰ ۲۲- ۹

 

جدول گروه ب
تیم بازیها برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۱ مس رفسنجان ۱۹ ۹ ۶ ۴ ۱۷ ۱۱ ۶ ۳۳
۲ پاس همدان ۱۹ ۹ ۶ ۴ ۱۷ ۱۲ ۵ ۳۳
۳ نفت آبادان ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۲۲ ۱۴ ۸ ۳۲
۴ سیاه جامگان ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۲۱ ۱۳ ۸ ۳۲
۵ پارسه تهران ۱۸ ۹ ۵ ۴ ۲۴ ۱۹ ۵ ۳۲
۶ داماش گیلان ۱۸ ۵ ۷ ۶ ۱۷ ۱۹ ۲- ۲۲
۷ فولاد یزد ۱۸ ۵ ۷ ۶ ۱۳ ۱۷ ۴- ۲۲
۸ گل گهرسیرجان ۱۸ ۴ ۸ ۶ ۱۵ ۱۷ ۲- ۲۰
۹ شهرداری تبریز ۱۸ ۴ ۷ ۷ ۱۷ ۱۶ ۱ ۱۹
۱۰ راهیان کرمانشاه ۱۹ ۴ ۷ ۸ ۱۱ ۱۴ ۳- ۱۹
۱۱ شهرداری‌بندرعباس ۱۸ ۲ ۷ ۹ ۱۰ ۲۲ ۱۲- ۱۳
۱۲ اتکا گرگان ۱۱ ۱ ۲ ۸ ۱۰ ۲۰ ۱۰- ۵

 

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.