تخریب ۲ باب کوخه در هندیجان

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: مدیر روابط عمومی اداره کل محیط زیست خوزستان  گفت : محیط بانان حفاظت محیط زیست شهرستان هندیجان موفق به تخریب دو باب کوخه وجمع آوری ۴ رشته تور پرنده گیری و چندین رشته طناب از متخلفین زنده گیری پرندگان شد.
شهریارعسگری گفت: یگان این اداره همچون روز‌های گذشته در روز شنبه مورخ ۱۲ مهرماه نیز اقدام به پایش در سطح حوزه شهرستان جهت جلوگیری از زنده گیری پرندگان شکاری نموده که در این ماموریت موفق به تخریب ۲ باب کوخه و جمع آوری ادوات صید از قبیله ۴ رشته تور و چندین رشته طناب گردید.
وی ادامه داد: متخلفین با ورود خودرو سازمانی که از صبح وارد منطقه استحفاظی شد، از محل متواری شدند.