فرماندار هندیجان: خسارت کشاورزان از اول مردادماه پرداخت می شود

فرماندارهندیجان از پرداخت هزینه بیمه به کشاورزانی که بر اثر کاهش آب رودخانه مزارع آن ها خسارت دیده است خبر داد.

احمدجعفری نسب اظهار کرد:  باتوجه به خشکسالی درمنطقه هندیجان وکم آبی وهمچنین کاهش شدید آب رودخانه زهره دربالا دست این رودخانه درسال گذشته و کم لطفی مدیران امور توزیع آب در استان خسارت جبران ناپذیری به کشاورزان ومزارع آنان وارد شد.

وی افزود: اکنون با پیگیریهای که درخصوص خسارت واردشده به کشاورزان انجام شد توانستیم باهمکاری مدیران بانک کشاورزی ومدیران سازمان جهادکشاورزی شرایطی را فراهم سازیم تا کشاورزان خسارت دیده که حدود ۶۰۰نفر می باشند بتوانند از اول مرداد ماه ازطریق بانک کشاورزی این شهرستان خسارت خود را دریافت کنند.

فرماندار هندیجان ادامه داد:این کشاورزان می توانند با مراجعه به بانک بیمه خود رادریافت نمایند.

وی بیان کرد: هندیجان یکی ازبنادر بسیارمهم دراستان خوزستان است و با وجود پتانسیل های صیادی وتجاری وهمچنین گردشگری که دارد حرف اول را در استان می زند و همچنین باوجود ۲اسکله صیادی بهرکان واسکله تجاری سجافی که درامر صادرات و واردات کالا از حوزه خلیج فارس نقش بسزایی رادرخود دارد.

جعفری نسب بیان کرد: اکنون از سرمایه گذاران دعوت می شود که با سرمایه گذاری درحوزه تجارت وصید وصیادی اقتصاد این منطقه را رونق دهند و در این زمینه فرمانداری این شهرستان نیز تمامی امکانات را دراختیار آنان قرار خواهد داد وازکسانیکه بخواهند واشتغالزایی کنند استقبال خواهیم کرد.

وی افزود: همچنین افرادی که بخواهند در پرورش میگووهمچنین ماهی ایجاد اشتغال کنند تمامی امکانات را دراختیار آن ها قرار خواهیم داد چرا که تنها پشت میز نشستن نیست که جوانان وافرادجویای کار به دنبال آن هستند.

فرماندار هندیجان تصریح کرد: افرادی که مایل به ایجاد اشتغال هستند می توانند به فرمانداری وهمچنین سندیکای تجاری لنجداران مراجعه کرده ومبلغ ۱۰میلیون تومان وام دراختیار آنان قرار خواهد گرفت وهمچنین باعقد قرارداد غرفه ی ‌در بازارچه مبادلات مرزی دراختیار آن ها قرار می گیرد.

وی همچنین درجلسه شورای نهضت سوادآموزی این شهرستان گفت : وزیر کشور واستاندارخوزستان برای ریشه کنی بیسوادی تاکید فراوان دارند چرا که تعداد بیسوادان درحال افزایش است که یکی ازعوامل آن اعتیاد است.

جعفری نسب تصریح کرد: باید درکشور بیسوادی را ریشه کن کنیم چرا که بی سوادی دربحث مشکلات امنیتی دخیل است.

وی افزود:دربحث بیسوادی آموزش وپرورش به تنهای نمی تواند افراد بیسواد را شناسائی کند و باید تمامی ادارت وسازمانها در این خصوص بسیج شوند وهمچنین از بخشداران مرکزی وبخشدار زهره خواسته شده که با همکاری آموزش وپرورش دبیرخانه ای تشکیل دهند.

وی افزود: همچنین در این زمینه از دهیاران وشوراهای اسلامی روستاها نیز خواسته شده که افراد بیسواد راشناسائی کرده و موظف شدند که تایک ماه آینده اسامی افراد بیسواد رابه دبیرخانه اعلام نمایند تا باشناسایی افراد بیسواد بتوانیم کلاسهای چه درمسجد و چه در پایگاهای مقاومت ویاحسینه ها درروستاها تشکیل گردد.

فرماندار هندیجان گفت:همچنین دربحث کشاوزران مدیریت جهاد کشاورزی موظف گردید که کشاورزان بیسواد راشناسایی و لیست آن ها را دراختیار آموزش وپرورش قرار دهند.

جعفری نسب عنوان کرد: سن بیسوادی از۱۰سالگی تا۴۹ سالگی توسط آموزش وپرورش اعلام گردیده ومحدودیتی برای تحصیل وجود ندارد پس می توان افراد بیسواد را کمک کرد واین هم یک نوع جهاداست که بتوان بیسوادی راریشه کن کرد.

فرماندار هندیجان درادامه از اداره صنعت معدن وتجارت خواست که برای تمدید پروانه کسب و صدور مجوز پروانه لیست افراد بیسواد راشناسایی کرده و دراختیار آموزش وپرورش قراردهد.

وی به عنوان دبیر اجرایی نهضت سوادآموزی ازآموزش وپرورش خواست آمار بیسوادان درشهرستان را اعلام و تمامی مدیران  اجرایی ادارت را مواظف کرد که نمازخانه های خود رابرای برگزاری کلاسهای نهضت سواد آموزی در اختیار آموزش وپرورش قرار دهند.

آرانیوز/

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.