صلح دو عشیره پس از ۸ سال در حمیدیه

عصر جنوب- اختلاف بین دوعشیره «میاح و نیسی» با تلاش اعضای شعبه ۴ شورای حل اختلاف شهرستان باوی از توابع استان خوزستان پس از هشت سال با صلح و سازش مختومه شد.
در پی وقوع قتل و ایجاد اختلاف بین دو عشیره میاح و نیسی در شهر شیبان از توابع شهرستان باوی، این اختلاف با سعی و تلاش مستمر اعضای شعبه ۴ شورای حل اختلاف این شهرستان بعد از هشت سال با صلح و سازش مختومه شد.

در سال ۱۳۸۷ در درگیری که بین عشیره میاح و نیسی رخ داد یک زن از طایفه میاح به قتل و چند نفر دیگر زخمی شدند که از همان سال اختلاف بین این دو عشیره صورت گرفت و قاتل پس از محاکمه محکوم به قصاص شد، ولی در این مدت افراد زیادی از سادات، شیوخ طوایف و ریش سفیدان برای کسب رضایت اولیا دم سعی و تلاش کردند ولی نتیجه ای حاصل نشد.

با تلاش نور آبادی رئیس دادگستری شهرستان باوی و پیگیری مؤثر موسوی، دادستان این شهرستان و سعی و تلاش مستمر اعضای شعبه ۴ شورای حل اختلاف باوی ، شورای حل اختلاف ویژه عشایر اهواز و اعضای شعبه شماره ۲۹ و ۳۹ ، سادات، شیوخ طوایف ،ریش سفیدان و معتمدین منطقه، این اختلاف بعد از ۸ سال منتهی به صلح و سازش شد.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.