ماجرای سارق بی‌رحم و دو کودک دزفولی ار زبان پدر کودک

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: پدر کودک دوچرخه سوار دزفولی که یک سارق بی رحم با یک‌ خودروی پژو پارس اقدام به سرقت دوچرخه اش‌ کرده‌بود به خبرنگار عصرجنوب می‌گوید:
این سارق به کودک دختر گفته قلبم ضعیف است و برایم آب بیاور و دختربچه‌ به منظور کمک به این مرد به سوی خانه آمده تا آب برای او ببرد و سارق پس از فریب پسر بچه دوچرخه‌را در خودرو گذاشته و از محل متواری می‌شود.
او گفته پس از تاثیر موضوع در روحیه فرزندان، دو دوچرخه برای آنان خریداری کرده‌ام.

مطالب پیشنهادی