تجمع مقابل دفتر نماینده دزفول در مجلس

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: آموزش‌دهندگان شهرستان دزفول سال ۹۲ تا ۹۹ صبح امروز در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی مقابل دفتر نماینده این شهر دست به تجمع زدند و خواستار عمل این نماینده به وعده‌هایش شدند./ عصرجنوب

مطالب پیشنهادی