کارگر افغان جان خانواده دزفولی را نجات داد

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: نجات جان خانواده دزفولی توسط کارگر افغان

رحیم رحمانی کارگر ساختمانی اهل افغانستان ظهر امروز در یک حادثه آتش‌سوزی جان یک خانواده گرفتار در آتش را نجات داد و هر دو دستش‌دچار سوختگی شد/عصرجنوب

مطالب پیشنهادی