دستبرد‌ به یک اثر تاریخی در دزفول + تصاویر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: روز‌ گذشته سارقینی با هدف سرقت دربهای فلزی مقبره بابایوسف از آثار‌ ملی ثبت شده مربوط به دوره صفویه، به این اثر ملی آسیب جدی رساندند.