توصیه سادات دزفول به عشایر و حمایت از آوایی

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: یادداشت: مهیب ترین بمب خبری انتخاباتی کشور در دزفول پیش بینی می‌شود؛ به توصیه سادات منطقه، بزرگان بختیاری ها و عرب بسمت خلق وحدت بزرگ به احترام سید کاندیداها (آوایی)

عشایر غیور بختیاری و عرب دزفول ریشه در پاک‌سرشتی و واقعیت گرایی دارند و این اعتقادات مبتنی بر احترام دیرینه‌ی آن اقوام به ائمه اطهار و سادات محترم و اصالت و پاکدامنی سادات بوده است.
ساداتی که همواره نمادی از سلامت و پاکی و اخلاق مداری بوده‌اند‌. اکنون در این شهر کُهَن، سادات متنفذ و مورد احترام منطقه دزفول با شناختی که از سلامتِ نفس و پاکدامنی سید احمد آوایی [از سادات ریشه دار و محبوب همه اقوام] پیدا کرده اند، به بزرگان عشایر بختیاری و عرب توصیه کرده‌اند به‌دور از تعصبات قومی، شخصیت کاملا اخلاقی و معنوی سید احمد آوایی را به مردم معرفی و این کاندیدای اصلح را بدور از تحریک‌های قومی (توسط برخی افراد سود جو) بطور واقعی تر به مردم‌معرفی کنند.
بی شک با حمایت‌های عشایر بختیاری و عرب و همراهی دیگر اقشار مردم حق ادا شده و با احترام به این سید بزرگوار که تجربیات‌ ارزنده‌ای در نمایندگی با صداقت دارد، برای آینده دزفول تصمیم منطقی اتخاذ خواهد شد.
در پایان باید اشاره داشت به تحریک قومیت‌ها و تبلیغات غیر اخلاقی برخی کاندیداها که سعی در خدشه‌دار کردن‌ اخلاق برای منافع خود داشته و از سوی مردم ترد‌ خواهند شد.