باز هم اسلحه شکاری در خوزستان قربانی گرفت

عصر جنوب/ asrejonoob.ir:  بازی با اسلحه شکاری توسط یک کودک منجر به مرگ یک دختر ۱۸ ساله عشایر در دزفول شد.

این حادثه شب گذشته برای عشایر مستقر در منطقه سبیلی دزفول زمانی رخ داد که کودک خانواده در حال بازی با اسلحه شکاری بود که ناگهان اسلحه شلیک کرد.

گلوله شلیک شده از این اسلحه به یک دختر ۱۸ ساله که در چادر عشایری بسر می برد اصابت کرده و به مرگ وی منجر شد.

دادستان عمومی و انقلاب دزفول ضمن تایید این حادثه گفت:چگونگی این حادثه از سوی نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در دست بررسی است.

« احمد قهرمانی » افزود: در این رابطه کسی دستگیر نشده است.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی دزفول نیز مرگ یک دختر ۱۸ ساله بر اثر اصابت گلوله و انتقال آن به بیمارستان این شهرستان را تایید کرد.

سهل انگاری در استفاده و نگهداری از اسلحه شکاری توسط عشایر تاکنون حوادث خونباری را در منطقه رقم زده است.

صدها خانوار عشایری از استانهای همجوار به دزفول کوچ کرده و در مناطق مختلف این شهرستان چادر برپا کرده اند.

مطالب پیشنهادی

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.