ائتلاف رقبای نماینده بهبهان در انتخابات شورای شهر

عـصــر جـنــوب| asrejonoob.ir: با اینکه این روزها سرهنگ مظلومی نماینده بهبهان توانسته ساختمان شهرداری را فتح کند و البته حاشیه های فراوانی درگیر شهرداری به واسطه دخالت برخی افراد ایجاد شده، اما مظلومی به فکر فتح شورای شهر آینده نیز هست.

از این رو یکی از اطرافیان نماینده بهبهان این روزها دست به کار شده و به فکر بستن لیست شورای شهر می باشد. تاکنون اسامی متعددی برای این لیست در نظر گرفته شده که و گویا قرار است اطرافیان مظلومی با لیست “بهبهان آباد” در انتخابات شرکت کنند.

مظلومی که بنابر اکثر نظرسنجی ها در مدت زمان اخیر فعالیت خاصی نداشته ، نماینده تک دوره ای خواهد بود. نکته جالب تکیه نماینده بهبهان بر انتخابات شورای روستاهاست.

رقیبان نماینده کنونی بهبهان نیز که این روزها اوضاع بهبهان را نامطلوب می دانند به فکر ارائه لیست شورای شهر هستند. مصطفی محمدی با سابقه مدیرعاملی سازمان عمرانی شهرداری اصفهان، سالاری و علی آقاجری اخیرا و در جلسه ای ضمن اعلام اتحاد اعلام کرده اند که لیست ” بهبهان نو” را ارائه می کنند.

باید دید یارگیری های رقیبان انتخاباتی مجلس در شورای شهر به سود چه کسی تمام می شود

مطالب پیشنهادی